Na terenie Centrum Szkolenia Artylerii i Uzbrojenia (CSAiU) w Toruniu odbyła się uroczystość pożegnania elewów, kończących czteromiesięczne szkolenie przygotowawcze do Narodowych Sił Rezerwowych (NSR).

Żołnierzy NSR, zebranych na swojej ostatniej zbiórce pożegnał komendant CSAiU płk Dariusz Adamczyk w obecności kadry dowódczej Centrum oraz dowódców i instruktorów ośrodków szkolenia. Zwracając się do szeregowych elewów komendant podziękował im za służbę i trud włożony w proces szkolenia. Życzył im bezpiecznych powrotów do rodzinnych domów oraz sukcesów na gruncie zawodowym, jak i osobistym. Pułkownik Adamczyk wyraził nadzieję, że już w niedalekiej przyszłości większość z kończących służbę przygotowawczą elewów będzie miała okazję rozpocząć służbę jako żołnierze zawodowi - czytamy na portalu CSAiU.

Uroczysta zbiórka była również okazją do uhonorowania wyróżniających się elewów, a także podziękowania żołnierzom z Ośrodków Szkolenia Podstawowego i Szkolenia Specjalistycznego oraz Wydziału Dydaktycznego za pracę włożoną w szkolenie szeregowych elewów. Uroczystość zakończyła ostatnia wspólna defilada pododdziałów - informuje centrum.

Na zakończenie szkolenia w Centrum Szkolenia Artylerii i Uzbrojenia wszyscy elewi przystąpili do egzaminów po szkoleniu specjalistycznym, gdzie ocenie poddano zarówno ich wiedzę teoretyczną, jak i umiejętności praktyczne. Ponadto szeregowi podpisywali kontrakty na pełnienie służby w ramach Narodowych Sił Rezerwowych z przedstawicielami jednostek wojskowych,

Kolejny turnus służby przygotowawczej rozpocznie się za kilka dni.