Nowy szlak migracyjny funkcjonuje między wybrzeżami Turcji i Sycylii, a korzystają z niego lepiej sytuowani uchodźcy z Syrii - powiedział dziś w Senacie Włoch prokurator z Syrakuz. Przerzutem Syryjczyków jachtami zajmują się Rosjanie i Ukraińcy - dodał.

Występując przed senacką komisją obrony prokurator Francesco Paolo Giordano poinformował, że na wybrzeże w rejonie Syrakuz przypływają z Turcji dobrze wyposażone jachty z 50-60 osobami. - Większość z nich to bardziej majętni Syryjczycy, a także Egipcjanie - wyjaśnił.

To ze społecznego i ekonomicznego punktu widzenia całkowicie odmienny napływ od ucieczek na łodziach i pontonach, którymi płyną setki migrantów zwłaszcza z Afryki subsaharyjskiej

- zauważył przedstawiciel prokuratury z Sycylii. Wyraził opinię, że są to bardziej „luksusowe” warunki podróży.

Nie są to pontony, na których ryzykuje się życiem

- powiedział Giordano.

Przyznał, że nie wiadomo, czy za tym nowym kanałem przerzutowym stoi cała zorganizowana „sieć logistyczna”. Zdaniem prokuratura należy to wyjaśnić.

W Kalabrii poinformowano jednocześnie, że w porcie Gioia Tauro aresztowani zostali Rosjanin i Ukrainiec, podejrzani o przemyt migrantów na pokładzie jachtu. Przypłynęło nim 37 osób, w większości Kurdowie.

W 2016 roku Unia Europejska przyznała ochronę ponad 710 tys. osób ubiegających się o azyl. Większość z osób, którym przyznano ochronę, to obywatele Syrii (405,6 tys. uchodźców - 57 proc.), a w dalszej kolejności obywatele Iraku (65,8 tys.; 9 proc.) oraz Afganistanu (61,8 tys.; 9 proc.). Mniejszą grupę stanowią uchodźcy z Erytrei, Somalii i Iranu. Liczba decyzji o nadaniu statusu ochrony Syryjczykom wzrosła od 2015 roku ponad dwukrotnie. Z 405,6 tys. Syryjczyków, którym przyznano status ochronny w UE, ponad 70 proc. zarejestrowano w Niemczech.

Czytaj też: Najazd na Niemcy - uchodźcy są chorzy, kosztują miliardy euro, dochodzi do awantur

W ubiegłym roku największą liczbę osób otrzymujących status ochrony zarejestrowano w Niemczech (445 210), trzy razy więcej niż w 2015 roku. Na drugim miejscu znalazła się Szwecja (69 350), a na kolejnych Włochy (35 450), Francja (35 170), Austria (31 750) i Holandia (21 825).