Poziom rzeki Odry przekroczył poziom ostrzegawczy. Służby przygotowują się na falę kulminacyjną, która jutro może przejść przez region. Na dwóch odcinkach dróg wstrzymano ruch. W nocy podwyższyły się również poziomy wód w rzekach woj. łódzkiego - stany alarmowe przekroczyły Luciąża, Warta i Czarna. W województwie śląskim w 10 punktach pomiarowych na rzekach stan wód przekroczył stan alarmowy, a w 17 stan ostrzegawczy, jednak w większości miejsc tendencja była spadkowa lub stabilna.

Według zastępcy dyrektora Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w opolskim urzędzie wojewódzkim Stanisława Potońca w sobotę stan alarmowy jest przekroczony w trzech miejscach na rzece Osobłodze, Opawie i Grabówce. Praktycznie na całej Odrze woda przekroczyła stan ostrzegawczy.
 

Spodziewamy się jutro fali kulminacyjnej. Wtedy na Odrze mogą być przekroczone stany alarmowe i może dojść do lokalnych podtopień

 - ostrzega.

Z powodu podwyższonego stanu rzek wyłączony jest przejazd z Branic do Czech na drodze wojewódzkiej 119. W nocy z piątku na sobotę wyłączono z ruchu drogę w Opolu łączącą dawne wsie Czarnowąsy i Borki, gdzie na moście doszło do spiętrzenia wody. Na polecenie komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej wzmocniono obsadę niektórych jednostek.

W nocy podwyższyły się również poziomy wód w rzekach woj. łódzkiego - stany alarmowe przekroczyły Luciąża, Warta i Czarna - poinformował w sobotę rano dyżurny Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Łodzi. Dodał, że obecna sytuacja nie zagraża mieszkańcom.

W porównaniu do piątku o 13 cm przybrała Luciąża, która w miejscowości Kłudzice (powiat piotrkowski w gminie Sulejów) o 23 cm przewyższa stan alarmowy. W nocy poziomy alarmowe przekroczyła zaś Warta (o 6 cm) w pow. zduńskowolskim oraz Czarna Maleniecka (o 12 cm) w pow. piotrkowskim.

Stany ostrzegawcze hydrolodzy odnotowali natomiast na rzekach Oleśnica w pow. sieradzkim, Grabi w Łasku oraz Pilicy w okolicach Sulejowa.

Według synoptyków sytuacja hydrologiczna w Łódzkiem w sobotę powinna się unormować. Deszcz ma już padać przelotnie i ustać od niedzieli.

W województwie śląskim od piątku obowiązuje pogotowie przeciwpowodziowe, ogłoszone przez wojewodę śląskiego. Alarmy i stan pogotowia ogłosili też samorządowcy z gmin i powiatów szczególnie narażonych na podtopienia.

Alarm obowiązuje w Siewierzu i sołectwie Żelisławice oraz gminach Milówka i Krzyżanowice, a stan pogotowia ogłoszono w powiecie częstochowskim, bieruńsko-lędzińskim (w gminach Bieruń, Lędziny, Bojszowy, Chełm Śląski), powiecie cieszyńskim, a także w gminach Ujsoły, Radziechowy-Wieprz oraz Sośnicowice.
Poziom wód przekroczył stan alarmowy w niektórych punktach pomiarowych na Odrze, Wiśle, Pszczynce, Brynicy, Przemszy i rzece Ruda, a stany ostrzegawcze zostały przekroczone na Olzie, Psinie, Kłodnicy, Małej Panwi, Wiśle, Białej Wisełce, Iłownicy, Pszczynce, Gostyni, Mitrędze, Sole i Koszarawie.
W większości stacji pomiarowych trend dotyczący stanu wód oceniano w sobotę rano jako spadkowy lub stabilny, rzeki wzbierały natomiast na Odrze w Krzyżanowicach i Raciborzu-Miedoni, w Bieruniu Nowym na Wiśle oraz na Małej Panwi w Krupskim Młynie. Na Odrze w Krzyżanowicach zanotowano rekordowe przekroczenie stanu alarmowego w regionie - o 154 cm.

Z prognoz hydrologicznych, obejmujących okres od piątku do południa w niedzielę, wynika, że zlewni górnej Odry, w związku ze spływem wód opadowych, możliwy jest dalszy wzrost stanów wody, z przekroczeniem stanów alarmowych maksymalnie o 80-110 cm. W zlewniach dopływów Odry spodziewane są wzrosty i wahania stanów wody z lokalnymi przekroczeniami stanów alarmowych. Ostrzeżenia dotyczą również zlewni górnej Warty, gdzie stany alarmowe mogą być przekroczone w Mstowie (Warta), a ostrzegawcze w Kulach (Liswarta), a także – co już odnotowano - w Kręciwilku, (Warta) i Niwkach (Liswarta).