25 kwietnia konsulat RP w Nowym Jorku był gospodarzem seminarium o historycznej i obecnej współpracy wojskowej pomiędzy Polską a Stanami Zjednoczonymi. W spotkaniu wziął udział wiceminister spraw zagranicznych Jan Dziedziczak.

Spotkanie otworzył konsul Maciej Golubiewski, nakreślając polsko-amerykańską współpracę wojskową od Tadeusza Kościuszki do generała Ryszarda Kuklińskiego. Wspomniał również o obecnym zaangażowaniu Polski w działania Sojuszu i wyraził wdzięczność administracji USA za wsparcie i podjęte kroki dla wzmacniana wschodniej flanki NATO. Z kolei minister Jan Dziedziczak podziękował stronom utwierdzającym kooperację Polski i USA.

Prelegentami seminarium byli płk dr Tomasz Kowalik, absolwent Akademii West Point w USA, który reprezentował Departament Wojskowych Spraw Zagranicznych Ministerstwo Obrony Narodowej, dr Thomas Sherlock, wykładowca Akademii West Point i specjalista w zakresie politycznego przekazu sowieckiej i post-sowieckiej Rosji oraz Filip Frąckowiak, dyrektor Izby Pamięci gen. Kuklińskiego.Płk dr Kowalik nakreślił historyczny zarys wkładu Polaków w obronność Stanów Zjednoczonych na przykładach bohaterów, takich  jak m.in. Tadeusz Kościuszko, Kazimierz Pułask, Meriam Cooper, który był współtwórcą Eskadry Kościuszkowskiej z wojny z Bolszewikami w 1919-21. Filip Frąckowiak rozwinął ten wątek, przedstawiając dokonania gen. Ryszarda Kuklińskiego, najważniejszego wspólnego bohatera nowożytnej historii. Mówił o determinacji i ogromnej wadze informacji dostarczonych przez gen. Kuklińskiego oraz o znaczeniu jego misji dla zapobiegnięcia konfliktowi nuklearnemu. Dr Sherlock natomiast skoncentrował się na obecnych geopolitycznych działaniach Rosji i na wyzwaniach dla państw zachodnich.

Poruszony został także wątek pozytywnych zmian i dokonań obecnego Ministerstwa Obrony Narodowej i Wojska Polskiego. Oprócz doprowadzanie do przełomowego dla Polski i regionu szczytu NATO, przykładami niedawnych sukcesów są m.in. odwrócenie tendencji spadkowej i pierwszy od 20 lat wzrost liczby żołnierzy, przekroczenie progu 2% wydatków na obronność, utworzenie Obrony Terytorialnej na wzór podobnych formacji w Stanach Zjednoczonych a także udane manewry Anaconda 2016.

W końcowym wystąpieniu, konsul Golubiewski nawiązał także do polskiego stanowiska przeciwstawiania się pomysłom Europy rożnych prędkości

W sytuacji propagowania jednostronnych opinii o sytuacji w Polsce w mediach zagranicznych, dyplomacja publiczna nabiera kluczowego znaczenia.  Dlatego też Konsulat Generalny RP będzie coraz częściej organizował wydarzenia skierowane do amerykańskich elit opiniotwórczych i szerszej społeczności. Dzisiejsze seminarium jest też przykładem jak polityka historyczna może być przekuta na prezentowanie dzisiejszej polskiej racji stanu. Obchody 200 rocznicy śmierci Gen. Tadeusza Kościuszki są okazją to ukazania, że świadectwo Kościuszki jest symbolem wyjątkowych relacji polsko-amerykańskich, które trwają do dziś.  Dlatego tak bardzo się cieszę, że był z nami dzisiaj i zabrał głos minister Jan Dziedziczak i Dyrektor Departamentu Wojskowych Spraw Międzynarodowych w MON, płk Tomasz Kowalik.  Obecni w konsulacie kadeci z West Point słuchali jego wykładu z dodatkową uwagą jako że on sam jest absolwentem tej uczelni. Moją ambicją jest organizowanie więcej tego typu wydarzeń.  Nieoceniony jest tutaj jest wkład patriotycznych organizacji polonijnych, z którymi nawiązujemy coraz lepszą współpracę


-zaznaczał konsul
W czasie seminarium została także odsłonięta wystawa o gen. Kuklińskim. Została ona sprowadzona z warszawskiej Izby Pamięci do USA przez Komitet Obchodów Rocznicy Katastrofy Smoleńskiej, którego trzon tworzą Kluby Gazety Polskiej z Filadelfii, Nowego Jorku i New Jersey. Sprowadzenie wystawy wspomogła finansowo Polsko Słowiańska Federalna Unia Kredytowa.