Uczniowie kończący szóstą klasę szkoły podstawowej otrzymają nowe świadectwa. Ministerstwo Edukacji Narodowej właśnie skierowało do uzgodnień i konsultacji projekt nowelizacji rozporządzenia dotyczący świadectw.

W związku z reformą edukacji potrzebna jest zmiana wzoru świadectwa dla uczniów, którzy kończą szóstą klasę szkoły podstawowej.  Do tej pory szóstoklasiści otrzymywali świadectwo ukończenia szkoły podstawowej. Teraz będą dostawać świadectwo promocyjne, bo będą szli do klasy VII, a nie do 3-letniego gimnazjum.

Pierwszy rocznik, który już będzie się uczył w VII klasie, to ci uczniowie, którzy w trwającym roku szkolnym 2016/2017 są w VI klasach. To z tego powodu Ministerstwo Edukacji Narodowej chce, aby nowelizacja rozporządzenia w sprawie świadectw zaczęła obowiązywać już po dniu ogłoszenia.

Przypomnijmy, że reforma edukacji zaczyna się w roku szkolnym 2017/2018. Wraz z nią zostaną wprowadzone: 8-letnia szkoła podstawowa, 4-letnie liceum i 5-letnie technikum oraz dwustopniowe szkoły branżowe. Gimnazja zostaną zlikwidowane.