Po czterech miesiącach szkolenia 123 elewów zdało pozytywnie egzaminy specjalistyczne, co daje im możliwość podpisania kontraktów do Narodowych Sił Rezerwowych. Dzisiaj po raz ostatni stanęli na uroczystej zbiórce w kieleckim Centrum Przygotowań do Misji Zagranicznych.

To był dla nas czas intensywnej pracy, ale także nawiązywania przyjaźni – zgodnie twierdzą elewi z kompanii szkolnej. Najbardziej podobały się nam zajęcia poligonowe i te z użyciem specjalistycznego sprzętu – dodają.

Jak informuje Centrum Przygotowań do Misji Zagranicznych, podczas dzisiejszego apelu komendant centrum płk Wiesław Mitkowski podziękował kadrze dowódczej kompanii szkolnej za wzorowe wykonywanie obowiązków podczas szkolenia. Wyróżniono również żołnierzy, którzy brali udział w akcjach Honorowego Oddawania Krwi podczas służby w Centrum Przygotowań do Misji Zagranicznych. 

Uroczystość zakończyła się odegraniem Pieśni Reprezentacyjnej Wojska Polskiego oraz defiladą pododdziałów kieleckiego Centrum – czytamy na portalu CPdMZ.