Polska i Indie to kraje, które mają ze sobą wiele wspólnego, oś naszych relacji stanowią kwestie gospodarcze - mówiła premier Beata Szydło po spotkaniu z wiceprezydentem Indii Mohammadem Hamindem Ansarim. Wiceprezydent podkreślił, że Polsce i Indiom udało się zbudować silne relacje gospodarcze.

Dziś w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów minister rolnictwa Krzysztof Jurgiel i przedstawiciel Ministerstwa Małych i Średnich Przedsiębiorstw Indii podpisali umowę o współpracy w dziedzinie rolnictwa między MR a Ministerstwem Rolnictwa i Dobrostanu Rolników Indii.

Celem umowy jest rozwój i koordynacja dwustronnej współpracy w sektorze rolnym. Istotnym elementem jest również identyfikacja barier i ograniczeń występujących we współpracy handlowej oraz podejmowanie działań w celu ich likwidacji. Umowa ma też wzmacniać bilateralną współpracę naukowo-techniczną w dziedzinie rolnictwa.Na briefingu po ceremonii podpisania umowy premier Szydło podkreśliła, że Polska zawsze utrzymywała z Indiami bliskie i przyjazne relacje.

Pragnę podkreślić, że Indie to tradycyjnie jeden z kluczowych, pozaeuropejskich partnerów Polski


- powiedziała szefowa rządu. Zaznaczyła, że Polska docenia „rosnącą rolę Indii na arenie międzynarodowej i postęp, jaki dokonał się w tym kraju w ostatnich latach".

Premier podkreśliła, że Polska postrzega dzisiaj Indie, jako istotnego gwaranta stabilizacji, bezpieczeństwa i równowagi na kontynencie azjatyckim.
 

Polska i Indie to kraje, które mają ze sobą wiele wspólnego. Wielokrotnie współpracowaliśmy ze sobą na arenie międzynarodowej, w tym na Forum Organizacji Narodów Zjednoczonych. Obecnie to kwestie gospodarcze stanowią główną oś naszych relacji i wokół tych tematów kontynuowana będzie nasza rozmowa


 - dodała szefowa rządu.

Podkreśliła też, że z satysfakcją odnotowuje bardzo dobry stan polsko-indyjskich relacji handlowych.
 

Cieszę się, że w ostatnim roku wymiana handlowa pomiędzy Polską i Indiami osiągnęła rekordową wartość ponad 2,7 mld dolarów. Mam nadzieję, że polski deficyt obrotów handlowych będzie stopniowo redukowany w kolejnych latach

 - mówiła

Szydło stwierdziła także, że polski rząd jest zainteresowany bliską współpracą z Indiami w dziedzinie górnictwa; dodała, że rozmowa z wiceprezydentem Indii dotyczyła także lotnictwa cywilnego i współpracy wojskowej.
 

Zaprosiliśmy przedstawicieli sił zbrojnych Indii do udziału w Międzynarodowym Salonie Przemysłu Obronnego w Kielcach


 - poinformowała premier.

Wiceprezydent Ansari zauważył, że relacje polsko-indyjskie są starsze niż niepodległość Indii.

Nadal serdecznie wspominamy dzieci z Polski, które stały się dziećmi maharadży Nawanagaru w czasie II wojny światowej. Te silne więzi kontynuowane były po odzyskaniu niepodległości przez Indie

- dodał.Według Ansariego w ciągu ostatnich dekad Polsce i Indiom udało się zbudować silne relacje gospodarcze. Ocenił, że rozmowy z premier Beatą Szydło były bardzo owocne.

Poinformował, że uzgodnił z premier Szydło, iż silne relacje dwustronne powinny być rozwijane jeszcze bardziej.
 

Uważamy, że jest ogromny obszar do współpracy w takich sektorach, jak przetwórstwo żywności, energia słoneczna, odnawialna, czy technologie węglowe oraz gospodarka odpadami i przetwarzanie odpadów


 - zaznaczył wiceprezydent Indii.

Poinformował, że tematami rozmów były m.in. kwestie bilateralne, regionalne i globalne. Zadeklarował, że Polska i Indie są gotowe "wzbogacać i rozwijać” bilateralne stosunki, również w sektorze rolnictwa. Ansari podkreślił też, że Polska jest krajem o tradycyjnie silnych relacjach z Indiami.

Cieszymy się, że kultura indyjska cieszy się tak wielkim zainteresowaniem w Polsce

 - dodał.

Zapowiedział, że w drugiej połowie roku 2017 będzie wdrażany "ambitny i zróżnicowany festiwal kultury indyjskiej w różnych polskich miastach Polski.

Będziemy chcieli przedstawić obywatelom Polski różne elementy kultury indyjskiej, w szczególności będziemy zwracać się do ludzi młodych

 - powiedział Ansari.

Wiceprezydent Indii stwierdził, że Indie podzielają pogląd Polski, że trzeba przyjąć wszechstronne rozwiązania jeśli chodzi o walkę z terroryzmem.

Uważamy, że potrzebne jest przyjęcie konwencji dot. międzynarodowego terroryzmu na form Organizacji Narodów Zjednoczonych

 – oświadczył.