Swoje poparcie dla dobrej zmiany w polskiej oświacie wyraziło symbolicznie 100 osób reprezentujących środowiska nauki, oświaty i kultury. Sygnatariusze apelu nie mają wątpliwości, że próby torpedowania zmian w oświacie powodowane są sporami ideologicznymi i mają inspiracje polityczne.

Sygnatariusze listu podkreślają, że w rzeczywistości główne cele reformy w zakresie przedmiotów humanistycznych, to przekazanie rzetelnej wiedzy, zwłaszcza o kulturowym dorobku ludzkości, zachodniej cywilizacji i Polski, umocnienie naszej tożsamości narodowej, kształtowanie postaw obywatelskich i kreatywności uczniów, a także przywrócenie autorytetu nauczycielom i wpływu rodziców na treści przekazywane w szkołach ich dzieciom.

Poniżej publikujemy pełną treść Listu 100 ws. poparcia dla dobrej zmiany w polskiej oświacie – list 100:

Od roku trwają prace reformujące polską oświatę. Autorami tych działań są liczne osoby, środowiska, instytucje – Ministerstwo Edukacji Narodowej, akademiccy profesorowie, aktywni nauczyciele, rodzice zatroskani dotychczasowym niskim poziomem nauczania. Reforma edukacji napotyka silny opór przedstawicieli wcześniej dominującego układu. Ataki te, politycznie inspirowane, mają charakter ideologiczny i przedstawiają zachodzące zmiany w języku partyjnych rozgrywek.

W rzeczywistości główne cele reformy w zakresie przedmiotów humanistycznych, to przekazanie rzetelnej wiedzy, zwłaszcza o kulturowym dorobku ludzkości, zachodniej cywilizacji i Polski, umocnienie naszej tożsamości narodowej, kształtowanie postaw obywatelskich i kreatywności uczniów, a także przywrócenie autorytetu nauczycielom i wpływu rodziców na treści przekazywane w szkołach ich dzieciom.

Podstawowe metody osiągania tych celów polegają na odejściu od jednostronnie pragmatycznego nastawienia (produkcji wykwalifikowanej siły roboczej na rynek pracy) oraz na zwiększeniu przekazywanej wiedzy o kulturze i historii narodowej (zwłaszcza najnowszej), umacnianiu podstaw aksjologicznych, utworzeniu kanonu literackich lektur, który umożliwi lepszą komunikację symboliczną wspólnocie Polaków.

Dlatego popieramy działania MEN oraz tych środowisk, które tworzą nowe podstawy programowe, listy lektur oraz struktury organizacyjne, czyli podnosząc poziom oświaty, ratują ogólnoludzkie dziedzictwo oraz polską kulturę w epoce postmodernistycznej globalizacji.
Kwiecień 2017

Krzysztof Bilica, muzykolog, aforysta, eseista
Tomasz Błeszyński, inżynier
Wojciech Boberski, historyk sztuki
Anna Borkowska-Włosek, nauczyciel
dr Tomasz Burek, krytyk i historyk literatury
dr Ewa Justyna Chłap-Nowak, historyk literatury
Anna Czartoryska-Sziler, polonistka, kulturoznawca
dr Przemysław Dakowicz, poeta, eseista, literaturoznawca
Zuzanna Dawidowicz, prezes Wydawnictwa ARCANA
dr hab. Stanisław Domański, ekonomista
prof. dr hab. Maria Dzielska, historyk
dr Izabella Galicka, historyk sztuki
Bożena Gorska, pisarka, autorka podręczników polonistycznych
dr hab. Tomasz Garbol, historyk literatury
Bożena Grabowska, historyk sztuki
dr hab. Artur Grabowski, pisarz, literaturoznawca
dr Edyta Gracz-Chmura, historyk literatury, nauczyciel
prof. dr hab. Janusz Gruchała, polonista
Maria Gudro-Homicka, polonista, edukator, konsultant metodyczny
Bogusław Homicki, pedagog, prawnik
prof. dr hab. Dorota Heck, teoretyk literatury
Janina Hera, historyk teatru
Jerzy Gizella, poeta, krytyk literacki
Ewa Lach-Gizella, pisarka
Wacław Holewiński, pisarz
Andrzej Horubała, krytyk, powieściopisarz
prof. dr hab. Grażyna Halkiewicz-Sojak, historyk literatury
Anna Jurek, nauczyciel
Jakub Jurkowski, polonista i filolog klasyczny,
dr hab. Jerzy Kaczorowski, prof. UKSW, teoretyk i historyk literatury
prof. dr hab. Krzysztof Kawalec, historyk
Krzysztof Kłopotowski, publicysta, krytyk filmowy
dr Andrzej Tadeusz Kijowski, pisarz, teatrolog
Eugeniusz Knapik, kompozytor,
dr hab. Cezary Kochalski, prof. UE, ekonomista
dr Stanisław Konarski, ekonomista, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
dr hab. Kazimierz Korab, prof. WSPMiSB, pedagog
prof. dr hab. Marek Kornat, politolog
Zdzisław Koryś, polonista, redaktor
red. Krzysztof Kuczkowski, poeta, wydawca
Wojciech Kudyba, poeta, historyk i krytyk literatury
Maria Kunicka, pedagog
prof. dr hab. Wojciech Kunicki, germanista, tłumacz
Piotr Legutko, dziennikarz, publicysta
Antoni Libera, pisarz, reżyser teatralny
dr hab. Agnieszka Libura, prof. UWr., językoznawca
Jacek Lilpop, artysta malarz, performer, poeta, publicysta
Adam Lizakowski, pisarz, dyr. Polish Arts and Poetry Association w Chicago
Agata Ławniczak, publicysta
dr hab. Ewa Matkowska, germanistka
Anna Maziarska, architekt, tłumacz
Filip Memches, filozof i publicysta
Katarzyna Miezian, nauczyciel, dyrektor LO
Maryna Miklaszewska, pisarka, publicystka
prof. dr hab. Stanisław Mikołajczak, językoznawca, prezes AKO w Poznaniu
dr Małgorzata Misiak
dr hab. Piotr Mueldner-Nieckowski, prof. UKSW, językoznawca, pisarz, wiceprezes SPP
Teresa Murak, artysta plastyk
prof. dr hab. Aleksander Nalaskowski, pedagog
dr Aleksandra Niemirycz, prezes Stowarzyszenia Tłumaczy Polskich
prof. dr hab. Andrzej Nowak, historyk i publicysta
prof. dr hab. Elżbieta Nowicka, historyk literatury
Bogusław Nowicki, muzyk
prof. dr hab. Kazimierz Nowosielski, pisarz, literaturoznawca
dr hab. Beata Obsulewicz-Niewińska, prof. KUL, literaturoznawca
prof. dr hab. Edward Opaliński, historyk
prof. dr hab. Krzysztof Józef Ożóg, historyk
dr hab. Stanisław Pieróg, prof. UW, historyk filozofii
prof. dr hab. Lucjan Piela, chemik, członek Europejskiej Akademii Nauk
Maria Dorota Pieńkowska, poetka, kustosz Muzeum Literatury
dr hab. Krzysztof Polechoński, literaturoznawca
dr Paweł Rojek, filozof, red. nacz. „Presji”
Jan M. Ruman, redaktor nacz. „Biuletynu IPN”
prof. dr hab. Jarosław Marek Rymkiewicz, pisarz, historyk literatury
dr hab. Wawrzyniec Rymkiewicz, filozof, red. nacz. „Kronosu”
prof. dr hab. Wojciech Rypniewski, biochemik, biofizyk
dr hab. Magdalena Saganiak, prof. UKSW, historyk literatury
dr hab. ks. Jerzy Sikora, prof. UKSW, poeta, historyk literatury i kaznodziejstwa
dr hab. Henryk Słoczyński, historyk
prof. dr hab. Marek Skwara, historyk literatury
prof. dr hab. Marta Skwara, polonistka, komparatystka
ks. prof. dr hab. Jan Sochoń, pisarz, filozof, duszpasterz
Jolanta Sokołowska, historyk
Wojciech Starzyński, prezes Fundacji „Rodzina Szkole”
prof. dr hab. Włodzimierz Suleja, historyk
prof. dr hab. Andrzej Sulikowski, literaturoznawca, pisarz
Barbara Szkutnik, ekonomista
dr hab. Krzysztof Szwajgier, prof. AMK, kompozytor i teoretyk muzyki
prof. dr Ewa M. Thompson, slawistka
prof. dr hab. Mieczysław Tomaszewski, teoretyk i historyk muzyki
Wojciech Tomczyk, pisarz
dr hab. Maciej Urbanowski, historyk i krytyk literatury
prof. dr hab. Krystyna Waszakowa, językoznawca
Wojciech Wencel, poeta, eseista, felietonista
Janusz Węgiełek, pisarz
Joanna Wnuk-Nazarowa, kompozytorka, teoretyk muzyki, dyr. NOSPR
prof. dr hab. Jacek Wojtysiak, filozof
prof. dr hab. Tadeusz Wolsza, historyk
Andrzej Wroński, historyk
Waldemar Żyszkiewicz, poeta, publicysta