Przez ostatnie dwa tygodnie żołnierze Narodowych Sił Rezerwowych (NSR) brali udział w szkoleniu rotacyjnym, prowadzonym w 17. Wielkopolskiej Brygadzie Zmechanizowanej.

W ramach sprawdzenia wyszkolenia żołnierzy dowódca kompanii zorganizował m.in. zajęcia w postaci pętli taktycznej. Szkoleni podczas marszu kondycyjnego musieli wykazać się umiejętnością prowadzenia celnego ognia do celów, ukazujących się w dzień i w nocy. Na kolejnych punktach pętli żołnierze sprawdzeni zostali z procedur, związanych z improwizowanymi ładunkami wybuchowymi, podłożonymi przez przeciwnika – czytamy na portalu 17. WBZ.

Podczas jednego z poranków kierownik zajęć wprowadził nową sytuację taktyczną. Dokonując podziału na mniejsze grupy szkoleni zostali poddani izolacji od sił głównych swojego pododdziału i sprawdzeni z zasad przetrwania w wrogim środowisku. Najważniejszym elementem tego ćwiczenia było zachowanie spokoju i wykorzystanie wiedzy, zdobytej podczas całego okresu szkolenia – podaje wielkopolska brygada.

Po zakończonych zajęciach widać było zmęczenie, ale również zadowolenie na twarzach żołnierzy. Wszyscy wojskowi jednogłośnie stwierdzili, że dzięki takim zajęciom uświadamiają sobie, iż służba to nie tylko zabawa „w wojnę”, ale ciężka i odpowiedzialna praca, ponieważ powodzenie działania zależy od umiejętności i wyszkolenia każdego z nich – informuje oficjalny portal 17. WBZ.