W Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki w Zegrzu (CSŁiI) rozpoczęły się we wtorek trzydniowe warsztaty, dotyczące nowelizacji i opracowania jednolitego tła strategicznego do ćwiczeń w Siłach Zbrojnych RP.

Potrzeba dostosowania dokumentów szczebla strategicznego wynika z dynamicznych zmian w środowisku bezpieczeństwa, ale również przebudowy  systemu kierowania i dowodzenia Siłami Zbrojnymi RP. Istotny wpływ na nowelizację dokumentu mają wnioski z ćwiczeń, prowadzonych w Sztabie Generalnym Wojska Polskiego.

Przedsięwzięcie zaplanowane zostało do realizacji w ramach trzech dni roboczych, z udziałem przedstawicieli komórek organizacyjnych tworzących Sztab Generalny WP, dowództwa rodzajów Sił Zbrojnych oraz innych komórek organizacyjnych resortu obrony narodowej i instytucji z układu niemilitarnego  (Agencji Wywiadu, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Policji, Straży Granicznej i Straży Pożarnej). W warsztatach w Zegrzu bierze udział w sumie ok. 120 oficerów.

Warsztatom przewodniczy gen. bryg. Wojciech Kucharski, zastępca szefa Zarządu Planowania Użycia Sił Zbrojnych i Szkolenia (P3/P7) Sztabu Generalnego Wojska Polskiego.