Zastępca szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego gen. bryg. Jan Dziedzic uczestniczył w dniach 25-26 kwietnia br. w 3. spotkaniu Zastępców Szefów Sztabów Generalnych/Obrony państw Grupy Północnej, które odbyło się w mieście Kiruna w Szwecji.

Tematyka rozmów dotyczyła m.in. zagadnień, związanych z bezpieczeństwem regionalnym oraz współpracy NATO-UE. 

Uczestnicy spotkania dyskutowali również o realizacji na flance wschodniej natowskiej wzmocnionej Wysuniętej Obecności, czyli enhanced Forward Presence (eFP) oraz przygotowaniach do ćwiczeń, które odbywać się będą w ramach eFP.