Upatrujemy w Meksyku wielkiej szansy na rozwój biznesowy dla polskich przedsiębiorców - powiedział w poniedziałek prezydent Andrzej Duda na zakończenie Polsko-Meksykańskiego Forum Gospodarczego w Mieście Meksyk.

Polski prezydent powiedział, że do intensyfikacji wzajemnych relacji gospodarczych zachęca m.in. stabilność makroekonomiczna regionu Ameryki Łacińskiej, otwarta polityka handlowa i inwestycyjna oraz wzrost siły nabywczej lokalnych konsumentów.
 

Stwarza to atrakcyjny rynek dla wytworzonych w Polsce usług i towarów


 – powiedział prezydent.

Zaznaczył, że na kontynencie rozwijają się inicjatywy integracyjne: Mercosur i Sojusz Pacyfiku, w którym Polska posiada od lipca 2015 r. status obserwatora. Polski prezydent podkreślił też, że zgodnie z prognozami finansowymi Meksyk i Brazylia do 2050 r. staną się jednymi z ośmiu największych gospodarek świata.Stwierdził, że Polska liczy, iż globalna umowa między UE i Meksykiem zostanie w miarę szybko odnowiona.

Dodał, że polski eksport do Ameryki Łacińskiej, którego Meksyk jest największym odbiorcą, odnotowuje systematyczny wzrost.

Jesteśmy przekonani, że mamy sobie jeszcze bardzo wiele do zaoferowania, a drzemiący w nas potencjał nie jest w pełni wykorzystany. Stawiamy na najwyższą jakość i nowoczesne, innowacyjne rozwiązania

 – powiedział prezydent.

Wskazał, że Polska jest w szczególności zainteresowana współpracą w obszarach jak: elektromobilność, technologie komunikacyjno-informacyjne, zielona gospodarka czy farmacja i biotechnologia.


 

Zależy nam także na pogłębianiu wzajemnej współpracy inwestycyjnej

 – przekonywał.

Polska gospodarka jest dynamiczna, otwarta na kapitał, nowe idee, a przystąpienie Polski do UE stworzyło szereg ułatwień dotyczących dostępu do polskiego rynku także dla przedsiębiorców spoza Europy – argumentował.
 

Cieszy nas obecność meksykańskich inwestorów w Polsce


– powiedział Duda. Ocenił, że to także efekt kompleksowego wspierania przedsiębiorczości i inwestycji, "dzięki któremu Polska stała się niekwestionowanym liderem w Europie Środkowo-Wschodniej pod względem napływu bezpośrednich inwestycji zagranicznych".

Zaznaczył, że umiędzynarodowienie polskiej gospodarki spowodowało ponad trzykrotny wzrost obrotów handlowych w ostatnim dziesięcioleciu.

Świadczy to o wzrastającej konkurencyjności polskiej gospodarki, która w coraz większym stopniu bazuje na innowacyjnych towarach i usługach

 – powiedział szef państwa.Dodał, że najbardziej prestiżowe światowe agencje ratingowe plasują Polskę w trójce najbardziej atrakcyjnych lokalizacji inwestycyjnych w Europie.
 

Jeśli spojrzy się na ostatnie wyniki gospodarcze naszego kraju, które stanową podsumowanie 1,5 roku pracy polskiego rządu, na wzrastającą niezwykle dynamicznie popyt wewnętrzny związany z także socjalną polityką prowadzoną przez polski rząd, to można śmiało powiedzieć, że Polska wśród krajów dających dobrą perspektywę do zainwestowania jest jednym z absolutnych europejskich tygrysów

 – nadmienił prezydent.
 
Prezydent zdradził, że liczy, iż wydarzenia takie jak forum w Mieście Meksyk przyczynią się do nawiązania wielu korzystnych kontraktów, a w niedalekiej perspektywie przyniosą wymierne efekty dla gospodarek Polski i Meksyku.