Marszałkowie Sejmu i Senatu: Marek Kuchciński i Stanisław Karczewski oraz przewodniczący Zgromadzenia Narodowego Węgier Laszlo Kover podpisali dziś w Warszawie porozumienie o partnerstwie strategicznym, które przewiduje m.in. wzmocnioną współpracę parlamentarną. Podczas uroczystości w Sejmie Stanisław Karczewski przekonywał, że porozumienie jest kolejnym krokiem na drodze do zacieśniania współpracy między Polską i Węgrami.

Obie strony będą m.in. informować się o przyjętych ustawach oraz prowadzić dialog na tematy stanowiące przedmiot wspólnego zainteresowania. Parlamenty polski i węgierski mają także wzmacniać współpracę poprzez regularne spotkania, wspólne działania w międzynarodowych organizacjach parlamentarnych, a także kontakty między grupami przyjaźni. W porozumieniu jest również mowa o wzajemnych wizytach i konsultacjach komisji parlamentarnych, w szczególności komisji spraw zagranicznych, komisji do spraw europejskich i komisji gospodarki.

Chcemy wspólnie poszukiwać dróg wyjścia z kryzysu europejskiego. Zacieśniając naszą współpracę chcemy również zacieśniać współpracę w ramach Grupy Wyszehradzkiej. Chcemy jak najczęściej spotykać się, wymieniać swoimi poglądami, dokumentami, które podejmujemy w swoich parlamentach

- zadeklarował marszałek Senatu.

Zacieśnienie współpracy służy temu, aby Polska, aby Węgry wzmacniały się, aby wzmacniał się region Europy Środkowej, aby wzmacniała się Unia Europejska. Chcemy, żeby Unia wzmacniała się przez silne, suwerenne, solidarne państwa. Taki jest cel naszej deklaracji i naszych dalszych planów współpracy

- podkreślił Stanisław Karczewski.

Laszlo Kover zwrócił uwagę, że stosunki dwustronne pomiędzy parlamentami Polski i Węgier „nie stają się strategiczne od tego, że podpisujemy ten dokument”.

To porozumienie jedynie utwierdza stan rzeczy od dawna istniejący. Wyraża naszą silną wolę, że tę współpracę, którą od lat prowadzimy, chcemy z silną wolą dalej kontynuować, niezależnie od wyników jakichkolwiek wyborów

- podkreślił.

Wyraził nadzieję, że relacje polsko-węgierskie będą jeszcze lepsze i skuteczniejsze. Dziękował też marszałkom polskiego Sejmu i Senatu za osobiste zaangażowanie w pracę nad porozumieniem o partnerstwie strategicznym.

Zobacz wideo:Przewodniczący Zgromadzenia Narodowego Węgier odebrał z rąk marszałka Kuchcińskiego, Krzyż Komandorski Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej, nadawany przez prezydenta cudzoziemcom i obywatelom polskim stale zamieszkałym za granicą, za wybitny wkład we współpracę międzynarodową i łączącą Polskę z innymi państwami. Marszałek Sejmu podkreślił, że Kover jest wybitnym uczestnikiem życia politycznego i społecznego na Węgrzech, osobą zaangażowaną w odzyskanie suwerenności swojej ojczyzny, politykiem zaangażowanym w integrację europejską oraz rozwój współpracy w ramach Grupy Wyszehradzkiej. Jak dodał, Kover jest osobą zasłużoną dla rozwoju polsko-węgierskiej współpracy parlamentarnej, był m.in. orędownikiem ogłoszenia roku 2016, Rokiem Solidarności Polsko-Węgierskiej.

Laszlo Kover jest wielkim przyjacielem Polski

- oświadczył Kuchciński.

Dziękując, szef węgierskiego parlamentu zauważył że przyjaźń polsko-węgierska jest niespotykana gdzie indziej na świecie.

Polska i Węgry, Polacy i Węgrzy nie byliby tymi samymi (ludźmi) jakimi są, bez siebie, bez wzajemnego wsparcia

- podkreślił.