Marszałkowie Sejmu i Senatu: Marek Kuchciński i Stanisław Karczewski oraz przewodniczący Zgromadzenia Narodowego Węgier Laszlo Kover podpisali dziś porozumienie o partnerstwie strategicznym, które przewiduje m.in. wzmocnioną współpracę parlamentarną. Podczas spotkania Marszałek Sejmu Marek Kuchcinski wręczył Przewodniczącemu Parlamentu Węgier nadany przez Prezydenta RP Krzyż Komandorski Orderu Zasługi RP.Podczas wtorkowej uroczystości Karczewski wskazał, że porozumienie jest kolejnym krokiem na drodze do zacieśniania współpracy między Polską i Węgrami.

Porozumienie Parlamentów Polski i Węgier o strategicznym partnerstwie będzie dobrze służyć nie tylko naszym krajom ale i całej Europie.

- napisał Stanisław Karczewski na Twitterze.

Chcemy wspólnie poszukiwać dróg wyjścia z kryzysu europejskiego. Zacieśniając naszą współpracę chcemy również zacieśniać współpracę w ramach Grupy Wyszehradzkiej. Chcemy jak najczęściej spotykać się, wymieniać swoimi poglądami, dokumentami, które podejmujemy w swoich parlamentach

- zadeklarował marszałek Senatu.

Zacieśnienie tej współpracy służy temu, aby Polska, aby Węgry wzmacniały się, aby wzmacniał się region Europy Środkowej, aby wzmacniała się Unia Europejska

- dodał.

Laszlo Kover zwrócił uwagę, że stosunki dwustronne pomiędzy parlamentami Polski i Węgier "nie od tego stają się strategiczne, że podpisujemy ten dokument".

To porozumienie jedynie utwierdza stan rzeczy od dawna istniejących. Wyraża naszą silną wolę, że tę współpracę, którą od lat prowadzimy chcemy z silną wolą dalej kontynuować

- podkreślił.

Przewodniczący Zgromadzenia Narodowego Węgier otrzymał także z rąk marszałka Kuchcińskiego, Krzyż Komandorski Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej, nadawany przez prezydenta cudzoziemcom i obywatelom polskim stale zamieszkałym za granicą, za wybitny wkład we współpracę międzynarodową i łączącą Polskę z innymi państwami.