Prezydenturę Andrzeja Dudy pozytywnie ocenia 56 proc. badanych - to wzrost o 5 punktów procentowych od marca, a negatywnie 35 proc. - spadek o 3 punkty procentowe - wynika z nowego sondażu CBOS.

9 proc. respondentów nie ma jednoznacznej opinii na temat sprawowania przez Andrzeja Dudę urzędu prezydenta. Od marca grupa ta zmniejszyła się o 2 punkty procentowe.

Prezydenturę Andrzeja Dudy pozytywnie ocenia 56 proc. badanych - to wzrost o 5 punktów procentowych od marca, a negatywnie 35 proc. - spadek o 3 punkty procentowe

Sondaż przeprowadzono w dniach 30 marca – 6 kwietnia 2017 roku na liczącej 1075 osób reprezentatywnej próbie losowej dorosłych mieszkańców Polski.