W 23. pułku artylerii w Bolesławcu rozpoczęto jedno z najważniejszych przedsięwzięć logistycznych: roczną obsługę uzbrojenia i sprzętu wojskowego.

Do końca kwietnia br. pododdziały pułku będą realizowały szereg przedsięwzięć, których celem jest obsługa i odtworzenie pełnej sprawności bojowej sprzętu artyleryjskiego, rozpoznania, łączności i pojazdów mechanicznych, a także sprawności użytkowej pozostałego sprzętu wykorzystywanego w szkoleniu. Właściwe wykorzystanie czasu przeznaczonego na obsługę zaprocentuje w czasie realizacji kolejnych etapów szkolenia w bieżącym roku – czytamy na portalu 23. pa. 

Dobre przygotowanie sprzętu, jego kompleksowa obsługa oraz dbałość o jego sprawność techniczną jest podstawowym gwarantem jego niezawodności – przypomina ppłk Sławomir Kula, cytowany przez oficjalny portal pułku.