15 oficerów, którzy w tym roku obejmą stanowiska attaché obrony przy polskich przedstawicielstwach dyplomatycznych wzięło udział w szkoleniu, przeprowadzonym przez żołnierzy Oddziału Spraw Reprezentacyjnych Dowództwa Garnizonu Warszawa.

Jak informuje oficjalny portal DGW, oficerowie są uczestnikami Podyplomowych Studiów Wojskowej Służby Zagranicznej oraz kursu doskonalącego: Przygotowanie Kard Wojskowej Służby Zagranicznej. 

Instruktaż, w którym wzięli udział został podzielony na dwie części. Pierwsza odbyła się na terenie Batalionu Reprezentacyjnego WP, gdzie ppłk Tomasz Bieniak, szef Wydziału Ogólnego DGW, poinformował przyszłych attaché obrony jaka będzie ich rola i zadania podczas towarzyszenia delegacjom państwowym i wojskowym w trakcie uroczystości w kraju i za granicą. Zorganizował też dla nich pokaz wybranych elementów ceremoniału wojskowego z udziałem Kompanii oraz Orkiestry Reprezentacyjnej WP – czytamy na portalu.

Druga część treningu odbyła się na Placu marsz. Józefa Piłsudskiego. Słuchacze sami wcielili się w role członków delegacji i złożyli wieniec na płycie Grobu Nieznanego Żołnierza. Wysłuchali również historii tego miejsca i wpisali się do Księgi Pamiątkowej Grobu. Na zakończenie, kustosz Sali Tradycji DGW Adam Stasiński z Oddziału Wychowawczego zapoznał ich z tradycjami oraz aktualnymi zadaniami Dowództwa – podaje DGW.