W związku z interpelacją poselską Marka Biernackiego (PO) do prezydenta Andrzeja Dudy szef BBN wystosował do szefa MON Antoniego Macierewicza kolejne zapytanie. Paweł Soloch pyta m.in., dlaczego minister Macierewicz zdegradował do stopnia szeregowca płk. Krzysztofa Duszę, byłego szefa CEK NATO. Czy naprawdę trzeba pytać: dlaczego?

O Krzysztofie Duszy stało się głośno, gdy był on dyrektorem Centrum Eksperckiego ds. Kontrwywiadu NATO. Dusza zasiadał także we władzach SKW, gdy zawarto niesławną umowę z FSB. 

W 2016 r. "Gazeta Polska" pisała:

Były szef Służby Kontrwywiadu Wojskowego Piotr Pytel oraz dyrektor jego gabinetu Krzysztof Dusza w czasie swojego urzędowania w SKW spotykali się z W.J. – rezydentem rosyjskiego wywiadu w Polsce. Spotkania miały miejsce w czasie, gdy Pytel był dyrektorem Zarządu Operacyjnego SKW, a szefem wojskowego kontrwywiadu – gen. Janusz Nosek. Jedno z nich odbyło się we wsi Ułowo, tuż obok granicy z obwodem kaliningradzkim. 

I dalej:

Nie było to jednak pierwsze spotkanie, Pytel i Dusza już wcześniej nawiązali kontakt z W.J. – rezydentem rosyjskiego wywiadu działającego na terenie Polski. 24 września 2012 r. szef SKW gen. bryg. Janusz Nosek wysłał do gen. Zbigniewa Głowienki, dowódcy wojsk lądowych, pismo o przydział samolotu.

"Gazeta Polska" cytowała też dokumenty:

„Uprzejmie proszę Pana Generała o spowodowanie organizacji transportu lotniczego w ramach przydzielonego Służbie Kontrwywiadu Wojskowego limitu nalotów na rok 2012 śmigłowcem Mi-2 w oparciu o bazę w Inowrocławiu” – czytamy w piśmie, w którym wyszczególniono program lotów: przelot 1 października 2012 r. na trasie Warszawa Okęcie (lotnisko wojskowe) – Braniewo – lotnisko 9. Brygady Kawalerii Pancernej. Dysponentem samolotu i koordynatorem przedsięwzięcia był szef gabinetu szefa SKW płk Krzysztof Dusza. Dwa dni później, 26 września 2012 r., wysłał on do płk. Jana Rydza, dowódcy 9. Brygady Kawalerii Pancernej w Braniewie, pismo dotyczące zabezpieczenia wizyty delegacji SKW. „W związku z planowanym transportem lotniczym w dniach 1–2 października 2012 r. uprzejmie proszę Pana Pułkownika o umożliwienie wjazdu pojazdom służbowym SKW odbierającym i przewożącym delegację SKW liczącą 3 osoby” – napisał płk Dusza. Z dokumentów wynika, że w delegacji SKW byli wspomniani płk Krzysztof Dusza, Piotr Pytel (miał wówczas stopień pułkownika, na początku br. został zdegradowany) oraz… rezydent rosyjskiego wywiadu W.J.

Krzysztof Dusza po tym, jak do Centrum Eksperckiego ds. Kontrwywiadu NATO wkroczyli przedstawiciele MON, poleciał na skargę do.. "Gazety Wyborczej". Zniesmaczony gen. Roman Polko mówił wtedy portalowi Niezalezna.pl:

Dziwi mnie, że płk Krzysztof Dusza, jako człowiek mieniący się zarządcą tego wszystkiego, nie potrafił się podporządkować poleceniom ministra. Można się nie zgadzać, mieć własne zdanie i o tym mówi się prosto w twarz, czy pisze w raporcie albo meldunku. Wykonuje się jednak polecenia przełożonych. Poza tym, chyba płk Dusza przypadkiem znalazł się w mundurze. Mimo że gdy byłem w jednostce GROM, media mówiły, że byłem w konflikcie ze Sztabem Generalnym WP, jednak nigdy nie zdarzyło się, abym nie wykonał polecenia Sztabu Generalnego, moich przełożonych czy kwestionował takie polecenia.