Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego zatrzymała ob. Federacji Rosyjskiej narodowości czeczeńskiej Kyuria A., mającego w Polsce status uchodźcy. ABW, działając pod nadzorem prokuratury, dokonała także przeszukań miejsc związanych z zatrzymanym mężczyzną. Śledztwo zostało wszczęte dzięki materiałom zgromadzonym przez ABW. W śledztwie zastosowano przepisy Ustawy o działaniach antyterrorystycznych.
 
Kyuri A. usłyszał zarzut popełnienia czynów z art. 141 § 2 kk. i art. 263 § 2 kk., tj. udziału w obcej organizacji wojskowej, a także nielegalnego posiadania broni i amunicji. Czyny te są zagrożone karą pozbawienia wolności odpowiednio od 3 miesięcy do 5 lat (art. 141 § 2 kk.) oraz od 6 miesięcy do 8 lat (art. 263 § 2 kk.). 27 marca 2017 roku sąd zastosował wobec podejrzanego trzymiesięczny areszt tymczasowy.
 
Z materiału dowodowego zebranego przez ABW wynika, że zatrzymany podjął obowiązki w zakazanej przez prawo międzynarodowej służbie najemnej. Przez dwa lata walczył w szeregach Państwa Islamskiego w Syrii. W tym celu przekroczył nielegalnie granice Rzeczypospolitej Polskiej.
 
Śledztwo zostało wszczęte 24 marca 2017 roku na podstawie Ustawy o działaniach antyterrorystycznych. Po zgromadzeniu materiału dowodowego nt. Kyuria A. ABW wystąpiła do prokuratury z wnioskiem o zatrzymanie mężczyzny oraz przeprowadzenie przeszukań miejsc z nim związanych. Natychmiast przystąpiono do realizacji tych czynności. Prokuratura Krajowa na wniosek ABW wszczęła śledztwo w sprawie podejrzenia udziału Kyuri A. oraz innych osób w latach 2013–2015 w działalności zakazanej przez prawo międzynarodowe wojskowej służbie najemnej w krajach Bliskiego Wschodu, poprzez przyjęcie w tej organizacji wojskowej służby najemnej.
 
Śledztwo zostało w całości powierzone do prowadzenia Departamentowi Postępowań Karnych ABW.
 
Prokuratura wskazuje, że śledztwo ma charakter rozwojowy. Trwają czynności procesowe w tej sprawie.