W ostatnich dniach obsada organu dowodzenia dywizjonu artylerii samobieżnej (das) zmierzyła się z planowaniem działań pododdziałów artyleryjskich 10. Brygady Kawalerii Pancernej (10. BKPanc) podczas treningu sztabowego.

Tematem zajęć, prowadzonych w Ośrodku Szkolenia Artyleryjskiego było "planowanie użycia dywizjonu artylerii samobieżnej na rzecz pododdziałów brygady, uwzględniając specyfikę terenu lesisto-jeziornego". Żołnierze z dowództwa i sztabu dywizjonu artylerii samobieżnej doskonalili umiejętności sprawnego dokonywania analizy zadania, oceny czynników i wykonywania kalkulacji przydatnych dowódcy dywizjonu w podjęciu decyzji o sposobie użycia swoich pododdziałów – podaje oficjalny portal 10. BKPanc. 

W ramach treningu specjaliści z obsady stanowiska dowodzenia mieli za zadanie opracować dokumenty planistyczne (meldunki, mapy) oraz podzielić się na poszczególnych etapach efektami swojej pracy, tworząc w ten sposób spójny obraz możliwości dywizjonu. Trening nie obejmował jednak tylko i wyłącznie doskonalenia procesu planowania, ale również był okazją do doskonalenia umiejętności sprawnego rozwinięcia stanowiska dowodzenia i przygotowania go do pracy, a także organizacji jego ochrony i obrony przed niespodziewanym napadem przeciwnika, również tym z powietrza, czy też atakiem z użyciem środków trujących – czytamy na portalu.