Od 27 do 30 marca w Krakowie odbywać się będą IV obrady Polsko-Ukraińskiego Forum Historyków, działającego pod egidą polskiego i ukraińskiego Instytutu Pamięci Narodowej. Tym razem spotkanie będzie poświęcone kwestii ukraińskiej w programie i ideologii polskiego podziemia oraz kwestii polskiej w programie i ideologii podziemia ukraińskiego. Podczas wcześniejszych spotkań członkowie Forum dyskutowali o zbrodni wołyńskiej oraz zagadnieniach związanych z działalnością polskiego i ukraińskiego podziemia na terenach współczesnej Zachodniej Ukrainy w latach II wojny światowej. Historycy dokonali przeglądu polskich badań dotyczących stosunków polsko-ukraińskich w latach 1939–1947, a także omówili problemy wspólnej historii XX wieku.

W skład powołanego w 2015 r. Forum wchodzi po sześciu historyków, autorytetów i specjalistów w dziedzinie stosunków polsko-ukraińskich. Ze strony polskiej są to: prof. Grzegorz Hryciuk, prof. Grzegorz Mazur, prof. Grzegorz Motyka, prof. Jan Pisuliński, prof. Waldemar Rezmer, dr Mariusz Zajączkowski, sekretarz – dr Dorota Lewsza. Ze strony ukraińskiej uczestniczą: prof. Jurij Szapował, prof. Iwan Patrylak, prof. Ihor Iliuszyn, prof. Łeonid Zaszkilniak, prof. Bohdan Hudź, dr Wołodymyr Wiatrowycz, sekretarz – dr Ołena Gumeniuk. 

Spotkania reprezentantów obu państw odbywają się na przemian w Polsce i na Ukrainie. Największe różnice w stanowiskach stron ujawniły dotąd dyskusje na temat zbrodni wołyńskiej, które odbywały się w ubiegłym roku w Kijowie.

Strona polska uważa, że było to ludobójstwo, strona ukraińska ma inne podejście, ale dyskutujemy na te tematy, spieramy się w otwarty sposób i jestem zbudowany atmosferą naszych rozmów


– mówił wiceprezes IPN Mateusz Szpytma na konferencji prasowej w październiku 2016 r. Prezes ukraińskiego IPN Wołodymyr Wiatrowycz ocenił, że współpraca naukowa historyków jest najlepszym sposobem zrozumienia i złagodzenia konfliktów, które miały miejsce w historii obu narodów.