Dokumenty podpisane przez Heweliusza wrócą do Gdańska

Porozumienie o wymianie materiałów archiwalnych, przechowywanych w Archiwum Państwowym w Gdańsku oraz w Archiwum Dworskim Książąt von Liechtenstein w Wiedniu, zostało podpisane w siedzibie Min

Danuta Matloch
Porozumienie o wymianie materiałów archiwalnych, przechowywanych w Archiwum Państwowym w Gdańsku oraz w Archiwum Dworskim Książąt von Liechtenstein w Wiedniu, zostało podpisane w siedzibie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. W uroczystości połączonej z prezentacją archiwaliów wzięli udział wicepremier, minister MKiDN prof. Piotr Gliński oraz para książęca Liechtensteinu, książę Alojzy i księżna Zofia.

W Archiwum Państwowym w Gdańsku przechowywany jest fragment byłego Archiwum Dworskiego Książąt Panujących von Liechtenstein. Materiały te trafiły tam omyłkowo w trakcie rewindykacji akt gdańskich z ZSRS. Z kolei do zbiorów Archiwum Dworskiego Książąt von Liechtenstein w Wiedniu, będących własnością rodziny Liechtensteinów, w trakcie austriacko-rosyjskiej wymiany archiwaliów prowadzonej w 1997 r., strona rosyjska przekazała omyłkowo fragment dawnego archiwum miejskiego Gdańska z okresu od XVI do XIX w.Materiały, które wówczas trafiły z Moskwy do Wiednia, stanowią niezwykle istotne uzupełnienie dawnych akt miejskich, przechowywanych obecnie w Archiwum Państwowym w Gdańsku i stanowią bezsprzecznie fragment akt gdańskich, wywiezionych w czasie II wojny światowej do ZSRR. Wśród odnalezionych w archiwum wiedeńskim materiałów znajdują się dokumenty działalności handlowej miasta Gdańska, supliki skierowane do rady miasta Gdańska, rachunki z okresu I Rzeczypospolitej, materiały dotyczące Związku Hanzeatyckiego i uczestnictwa w nim miasta Gdańska. O ich przynależności do tegoż archiwum świadczy nie tylko treść dokumentów, lecz także dawne inwentarze oraz podpisy pisarzy, rajców i burmistrzów ówczesnego Gdańska. Wśród nich pojawiają się tak znaczące w historii miasta i kraju nazwiska jak Jan Heweliusz, Walenty von Bodeck, Wincenty Fabricius. Uzupełnienie zasobu Archiwum Gdańskiego o brakujące archiwalia ma ogromne znaczenie dla środowisk badawczych w Polsce.Podkreślić należy, że wymieniony fragment archiwum miejskiego Gdańska, posiadający ogromną wartość historyczną, a przechowywany dotychczas w Wiedniu, jest znacząco mniejszy rozmiarowo (obejmuje ok. 0,18 mb) od znajdującego się w Gdańsku fragmentu  archiwum książąt von Liechtenstein, zajmującego 1,6 mb.

Kwestia wzajemnej wymiany tych materiałów została zaaprobowana zarówno przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, jak i przedstawiciela rodziny książęcej obecnie sprawującej rządy w Liechtensteinie, księcia Jana Adama II von Liechtenstein. 

 

 

Źródło: mkidn.gov.pl

#archiwa #gdańskie #kradzież #Rosja

Wczytuję ocenę...
Wczytuję komentarze...Zobacz więcej
Niezależna TOP 10
Wideo