Dzisiaj w siedzibie Sztabu Generalnego Wojska Polskiego w Warszawie rozpoczęła się dwudniowa konferencja synchronizacji szkolenia V4 (Training and Exercise Synchronization Conference 2017).

Celem spotkania w międzynarodowym gronie jest zsynchronizowanie przedsięwzięć szkoleniowych m.in. w ramach rotacyjnego pobytu szkoleniowego pododdziałów sił zbrojnych państw Grupy Wyszehradzkiej (V4) na terytoriach państw bałtyckich (B3).

Obradom przewodniczy gen. bryg. Maciej Jabłoński, szef Zarządu Planowania Użycia Sił Zbrojnych i Szkolenia - P3/P7.

W spotkaniu w Warszawie bierze udział ponad 20 specjalistów z obszaru szkolenia (Subject Matter Experts), reprezentujących siły zbrojne państw Grupy Wyszehradzkiej oraz państw bałtyckich – podaje oficjalna strona SG WP.