To spotkanie potwierdza, że jest sens utrzymywać Partnerstwo Wschodnie jako formułę współpracy, a także poszukiwać kolejnych projektów, do których Unia Europejska będzie przekonana – mówił wiceminister Marek Ziółkowski w Mińsku podczas spotkania wiceministrów spraw zagranicznych państw Grupy Wyszehradzkiej oraz Partnerstwa Wschodniego.

Spotkanie zostało zorganizowane w ramach prezydencji Polski w Grupie Wyszehradzkiej oraz z okazji pierwszego w historii przewodnictwa Białorusi w Inicjatywie Środkowoeuropejskiej.

Szef białoruskiego MSZ Uładzimir Makiej otwierając spotkanie mówił o strategicznym położeniu państw Partnerstwa Wschodniego pomiędzy Unią Europejską a Rosją.

Mimo, że stanowi ono wyzwanie, powinno być postrzeganie raczej jako szansa na rozwój i budowę mostów, a nie jako zagrożenie 

– powiedział.

Sesję plenarną poprowadzili, jako współgospodarze ze strony Białorusi i Polski, wiceministrowie Oleg Krawczenko oraz Marek Ziółkowski.

Po raz pierwszy spotkanie w ramach Partnerstwa Wschodniego na szczeblu politycznym odbywa się w Mińsku. Także po raz pierwszy w historii Grupy Wyszehradzkiej organizujemy spotkanie wiceministrów z udziałem przedstawicieli wszystkich państw Partnerstwa Wschodniego 

– podkreślił w swoim wystąpieniu wiceszef polskiego MSZ.

Obaj wiceministrowie zaznaczyli ponadto, że ich priorytetem jest poszukiwanie punktów wspólnych pomiędzy różnymi ugrupowaniami w regionie.

W trakcie sesji plenarnej dyskusja koncentrowała się wokół trzech obszarów: wzmocnienia współpracy pomiędzy władzami lokalnymi i regionalnymi, budowy sieci transportowych i współpracy transgranicznej oraz współpracy w dziedzinie edukacji. Rozmówcy zgodzili się, że współpraca w tych sektorach przyczynia się do zacieśniania więzi między państwami Europy Środkowo-Wschodniej. Umożliwia też pokazanie obywatelom korzyści płynących ze zbliżania się państw PW do Unii Europejskiej.
 
Tematem rozmów były rówież przygotowania do spotkania ministrów krajów Grupy Wyszehradzkiej i Partnerstwa Wschodniego, które odbędzie się 12 kwietnia br. w Warszawie. – Z optymizmem oczekuję na to spotkanie – podsumował wiceminister Ziółkowski.