W dniach od 6 do 10 marca br. odbyło się ćwiczenie taktyczno-specjalne pod kryptonimem Eskadra-17, którego wykonawcą była 2. Eskadra 1. Dywizjonu lotniczego z Leźnicy Wielkiej. W ćwiczeniu brał udział również pluton szturmowy z 1. Batalionu kawalerii powietrznej – informuje 25. Brygada Kawalerii Powietrznej (25. BKPow.).

Przez cztery dni żołnierze eskadry doskonalili swoje umiejętności w warunkach wystąpienia sytuacji kryzysowych, jak również byli sprawdzani w planowaniu, organizowaniu i prowadzeniu transportu kawalerzystów w ramach sił szybkiego reagowania, wsparcia z powietrza oraz realizacji zadań w zakresie ewakuacji medycznej przy użyciu śmigłowców.

2. Eskadra śmigłowców z Leźnicy Wielkiej, dowodzona przez majora pilota Piotra Zimona i wzmocniona plutonem szturmowym wydzielonym z 1. Batalionu kawalerii powietrznej w pierwszym etapie ćwiczenia realizowała wykonywanie lotów na rozpoznanie z powietrza i desantowanie wojsk różnymi sposobami. W drugim etapie ćwiczenia wykonano przerzut wojsk do Mirosławca i odtworzono gotowość, po której nastąpiły loty rozpoznawcze oraz przerzut grupy uderzeniowej w rejon Nadarzyc, połączony z desantowaniem i szturmem na obiekty  – informuje 25. Brygada Kawalerii Powietrznej.

W trzecim etapie ćwiczenia realizowano wykonywanie lotów rozpoznawczych, wsparcie zaatakowanego komponentu lądowego, procedury CASEVAC (ewakuacji rannego ze strefy walki), jak również procedury zachowania personelu lotniczego w sytuacji tzw. odzyskiwania izolowanego personelu po zestrzeleniu śmigłowca – czytamy na portalu 25. BKPow.