Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych (DO RSZ) zorganizowało dziś wstępną konferencję planistyczną ćwiczenia RENEGADE/SAREX - 17/I. 

W konferencji uczestniczyli przedstawiciele instytucji, które wezmą udział w ćwiczeniu m.in.: Rządowego Centrum Bezpieczeństwa, Dowództwa Operacyjnego RSZ, Dowództwa Generalnego RSZ, Komendy Głównej Żandarmerii Wojskowej, Centrum Operacji Powietrznych – Dowództwa Komponentu Powietrznego, Centrum Operacji Morskich – Dowództwa Komponentu Morskiego, Dowództwa Komponentu Wojsk Specjalnych, Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej, Urzędu Lotnictwa Cywilnego, Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej, Komendy Głównej Straży Granicznej, Komendy Głównej Policji, Morskiego Oddziału Straży Granicznej, Portu Lotniczego Warszawa Modlin, urzędów wojewódzkich i aeroklubów.

Jak informuje Dowództwo Operacyjne RSZ, podczas konferencji podsumowano dotychczasowe edycje ćwiczenia, biorąc pod uwagę aspekty prawne, użyte siły i środki oraz wsparcie techniczne. Omówiono rolę i zadania poszczególnych instytucji, a także dyskutowano o sposobach przeciwdziałania zagrożeniom terrorystycznym z powietrza. Ponadto omówiono główne założenia epizodów ćwiczenia, przedstawiono zasadnicze terminy planistyczne oraz sprecyzowano zadania do wykonania przed rozpoczęciem głównej konferencji planistycznej. 

Ćwiczenie RENEGADE/SAREX - 17/I odbędzie się w czerwcu.