W ostatnich dniach żołnierze oraz pracownicy 1. Brygady Logistycznej z Bydgoszczy uczestniczyli w szkoleniu uzupełniającym.

W ramach szkolenia przeprowadzono zajęcia z OPBMR (Ochrony Przed Bronią Masowego Rażenia), w ramach których dokonano sprawdzenia szczelności i dopasowania masek przeciwgazowych w atmosferze skażonej.

W drugiej części zajęć zrealizowano szkolenie ogniowe z żołnierzami dowództwa 1. Brygady Logistycznej, w ramach którego doskonalili oni swoje umiejętności w prowadzeniu celnego ognia z etatowej broni strzeleckiej oraz szkolili się w punktach nauczania ze szkolenia bojowego – czytamy na oficjalnym portalu pomorskich logistyków.