W niedzielę 12 marca o godz. 12.00 odbędzie się uroczystość nadania Bibliotece Głównej Akademii Marynarki Wojennej imienia Lecha Kaczyńskiego. W ten sposób uczelnia chce uczcić tragicznie zmarłego Prezydenta RP.  W uroczystości weźmie udział  minister obrony narodowej Antoni Macierewicz.

Biblioteka jest najnowocześniejszym tego typu obiektem na Pomorzu, a data uroczystości nie jest przypadkowa. W tym dniu mija dokładnie 10 lat od momentu wizyty śp. Lecha Kaczyńskiego w AMW. Był to jedyny urzędujący Zwierzchnik Sił Zbrojnych, który odwiedził Akademię. 

W  planach uroczystości m.in. złożenie meldunku przez dowódcę uroczystości prorektora ds. wojskowych kmdr. dr. inż. Mariusza Mięsikowskiego ministrowi obrony narodowej Antoniemu Macierewiczowi. Przemówienie rektora – komendanta AMW kmdr. prof. dr. hab. Tomasza Szubrychta. Odczytanie Uchwały Senatu AMW w sprawie nadania Bibliotece Głównej Akademii Marynarki Wojennej imienia Lecha Kaczyńskiego.

Akt nadania imienia zostanie wykonany przez najbliższą rodzinę śp. Lecha Kaczyńskiego.
 Zapraszamy na transmisję od godz. 12.00: