Polski rząd zdecydował o przekazaniu działki przy ul. Racławickiej w Warszawie na rzecz agencji Frontex, która wybuduje tam swą siedzibę. Informacje na ten temat potwierdził szef MSWiA Mariusz Błaszczak. Dziś podpisano już w tej sprawie oficjalną umowę.

Szef MSWiA tłumaczył, że ta umowa powinna była zostać zawarta już wiele lat temu, ale „rząd PO-PSL nie doprowadził” do jej podpisania.

- Dzisiejszy dzień jest dobrym dniem dla Polski i agencji Frontex, dlatego, że po wielu latach podpisaliśmy umowę, która stanowi o tym, że Frontex na stałe będzie miała swoją siedzibę w Warszawie. Frontex był gościem, bardzo mile widzianym w Polsce, ale tylko gościem, od dzisiaj możemy powiedzieć wprost, że Frontex jest współgospodarzem w Polsce, w Warszawie - powiedział Błaszczak po tym, jak on i dyrektor Frontexu Fabrice Leggeri podpisali umowę.

Dokument zostanie teraz przekazany do ratyfikacji przez parlament.

Podpisana dziś umowa reguluje kwestie związane ze stałą siedzibą Europejskiej Agencji Straży Granicznej i Przybrzeżnej (Frontex) w Warszawie. Szef MSWiA podkreślił, że polski rząd podjął wysiłek zakończenia negocjacji w wyjątkowo krótkim, wyznaczonym unijnym rozporządzeniem terminie.

- Warto zwrócić uwagę na ten fakt, zwłaszcza w kontekście wieloletnich, nieskutecznych rozmów prowadzonych w tej sprawie przez poprzedni rząd. Przez lata Frontex był w Polsce gościem - bardzo mile widzianym w Polsce, ale gościem. Od dziś możemy powiedzieć, że agencja Frontex jest współgospodarzem tutaj w Polsce, w Warszawie. Frontex jest ważny dla bezpieczeństwa Europy, gdyż strzeże granic zewnętrznych Unii Europejskiej. Jest to niezwykle istotne, zwłaszcza w

Do głównych zadań agencji Frontex należy m.in. pomoc w zarządzaniu granicami zewnętrznymi Unii Europejskiej, monitorowanie przepływów migracyjnych i przeprowadzanie okresowych analiz ryzyka oraz zapewnienie państwom członkowskim pomocy operacyjnej i technicznej. Agencja będzie dysponować także interwencyjną rezerwą w liczbie co najmniej 1,5 tys. funkcjonariuszy granicznych z poszczególnych państw członkowskich. W tej liczbie należy odnotować istotne zaangażowanie strony polskiej. Nasz kraj zadeklarował gotowość zaangażowania 100 funkcjonariuszy Straży Granicznej. Frontex będzie również zapewniał wsparcie przeprowadzając okresowe analizy ryzyka oraz oceny podatności na zagrożenia w krajach UE.