Grupa Energa uzyskała na bardzo korzystnych warunkach finansowanie w wysokości 300 mln euro w formie 10-letnich euroobligacji.Skala zainteresowania inwestorów przekroczyła czterokrotnie kwotę oferowanych obligacji.  

W wyniku dużego zainteresowania inwestorów, po krótkim okresie oferty, nastąpiło zamknięcie księgi popytu drugiej już emisji euroobligacji o wartości 300 mln euro z 10-letnim okresem zapadalności. Ponad 90 proc. emisji obejmą znaczący i wiarygodni inwestorzy instytucjonalni z Europy Zachodniej, głównie z Niemiec, Francji i Wielkiej Brytanii.

Energa uzyskała niezwykle korzystne warunki emisji: rentowność obligacji wyniesie 2,25 proc. , a kupon odsetkowy na poziomie 2,125 proc. należy do jednych z najniższych kosztów finansowania wśród korporacyjnych emitentów euroobligacji w Europie Środkowo-Wschodniej dla 10-letniego okresu zapadalności. Emitentem euroobligacji będzie szwedzka spółka zależna Energa Finance AB, a gwarantem emisji Energa SA. Miejscem rejestracji i notowań emisji będzie giełda w Luksemburgu.

Warunkiem sfinalizowania transakcji jest podpisanie w najbliższym czasie m.in. umowy subskrypcji. Ostateczne rozliczenie transakcji nastąpi 7 marca 2017 roku.

 Środki z planowanej jeszcze na I kwartał emisji przeznaczone zostaną głównie na inwestycje w obszarze dystrybucji oraz na cele ogólnokorporacyjne. Tym samym będą one wsparciem dla realizacji Strategii Grupy Energa 2016-2025, w której ponad 60proc. nakładów inwestycyjnych przeznaczonych będzie na rozwój i modernizację sieci dystrybucyjnej. Głównym założeniem planu rozwojowego Grupy jest realizacja projektów, dla których bezpieczeństwo finansowe Grupy będzie zachowane, a poziom zadłużenia utrzymany na akceptowalnym poziomie.

 W zeszłym tygodniu odbyliśmy spotkania z inwestorami podczas roadshow po Europie. Po powrocie byliśmy dobrej myśli. Właśnie zamknięta została księga popytu, a zgłoszone oferty złożyło ponad 130 inwestorów i ponad czterokrotnie przewyższyły wartość emisji. 90 procent wolumenu emisji pochodziło od funduszy inwestycyjnych, towarzystw ubezpieczeniowych oraz funduszy emerytalnych. Cieszy mnie, że zakończyliśmy ten ważny dla Grupy Energa etap. Pozyskane z emisji euroobligacji środki przeznaczymy na realizację Strategii Grupy Energa, m.in. na działania zmierzające do utrzymania naszej pozycji lidera OZE oraz na inwestycje w obszarze dystrybucji. Nie spoczywamy jednak na laurach. Przed nami kolejne wyzwanie, czyli doprowadzenie do końca prac nad emisją obligacji hybrydowych z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym, które dedykowane będą rozwojowi sieci dystrybucyjnej, w tym wymianie liczników na inteligentne, umożliwiające zdalne odczyty u wszystkich naszych klientów

– zapowiada Jacek Kościelniak, wiceprezes Energa SA ds. finansowych.

Grupa Energa jest jedną z czterech największych grup energetycznych w Polsce, z wiodącą pozycją na polskim rynku pod względem udziału energii elektrycznej pochodzącej ze źródeł odnawialnych w produkcji własnej. Podstawowa działalność Grupy obejmuje dystrybucję, wytwarzanie oraz obrót energią elektryczną. Dostarcza i sprzedaje prąd 2,9 mln klientów, zarówno gospodarstwom domowym, jak i przedsiębiorcom.