W 6. Brygadzie Powietrznodesantowej w Krakowie zakończyło się pierwsze w tym roku szkolenie rotacyjne żołnierzy Narodowych Sił Rezerwowych (NSR).

Przez prawie trzy tygodnie żołnierze NSR wspólnie ze spadochroniarzami 6. batalionu dowodzenia aktywnie uczestniczyli w szkoleniu, zgodnie ze swoim przeznaczeniem. Podczas pobytu w koszarach batalionu przeszli szkolenie zapoznawcze, a następnie cykl szkoleń teoretycznych i zajęć praktycznych, organizowanych na podstawie programów szkolenia, które funkcjonują w pododdziałach brygady – podaje oficjalny portal krakowskiej brygady.

Celem ćwiczenia było zapoznanie żołnierzy rezerwy z jednostką wojskową, praktyczne wykonywanie zadań na stanowiskach służbowych, zgrywanie w ramach pododdziałów i przygotowanie do okresowej służby wojskowej. Ostatnim etapem szkolenia był udział w zgrupowaniu poligonowym w Ośrodku Szkolenia Poligonowego Wojsk Lądowych Dęba. Podczas niego żołnierze NSR wykonywali zadania taktyczne i strzelania wraz z pododdziałami, do których zostali przydzieleni – czytamy na portalu.

Jak informuje 6. Brygada Powietrznodesantowa, w ćwiczeniach rotacyjnych brało udział 44 rezerwistów, którzy zawarli kontrakt na pełnienie służby wojskowej w rezerwie i pozostają w dyspozycji do wykonywania zadań w przypadku realnych zagrożeń militarnych.