PKN ORLEN chce wyposażyć swoje stacje paliw w turbiny wiatrowe i zapewnić obiektom samowystarczalność energetyczną. Właśnie ruszył pilotażowy projekt, który ma szansę zostać rozpropagowany na szerszą skalę.

Zgodnie z założeniami turbina wiatrowa o pionowej osi obrotu ma być źródłem wytwarzania energii elektrycznej, ale jednocześnie stanowić będzie funkcję masztu reklamowego. Instalacja pierwszej turbiny wiatrowej na wybranej stacji paliw została zaplanowana w 2018 r. Celem projektu jest sprawdzenie potencjału nowatorskiego rozwiązania.

To kolejny krok, obok pilotażu mikroinstalacji fotowoltaicznych, w kierunku zwiększenia samowystarczalności energetycznej stacji paliw.

W ramach wykorzystania odnawialnych źródeł energii, pilotażowe mikroinstalacje fotowoltaiczne na jedenastu stacjach paliw uzyskały w pierwszych sześciu miesiącach blisko 80 MWh energii elektrycznej, zużytej niemal w całości na potrzeby własne stacji.Obecnie monitorowane są wszystkie najważniejsze parametry instalacji i dokonywane niezbędne korekty.

W celu zwiększenia energetycznej samowystarczalności stacji paliw, PKN ORLEN planuje jednocześnie zabudowę pilotażowej instalacji do magazynowania energii elektrycznej. Obecnie trwa proces zakupowego badania rynku, umożliwiający składanie ofert przez poszczególnych dostawców tego typu rozwiązań.

Zabudowa układu magazynowania energii elektrycznej stanowi kompleksowe rozwiązanie problemu nieprzewidywalności i stabilności jednostek wytwórczych OZE. Instalacja pilotażowej jednostki, wyposażonej w akumulatory energii pozwoli na oszacowanie potencjału wykorzystania magazynu do integracji OZE.