– Polska odrzuca wszelkie projekty dzielenia Unii Europejskiej według różnych prędkości oraz zamknięcie się wspólnoty przed innymi państwami europejskimi – powiedział marszałek sejmu Marek Kuchciński na spotkaniu komisji spraw zagranicznych parlamentów państw Grupy Wyszehradzkiej.

W sejmie odbyło się spotkanie komisji spraw zagranicznych parlamentów państw Grupy Wyszehradzkiej. Wziął w nim udział m.in. marszałek sejmu. Główne tematy rozmów to: bezpieczeństwo oraz bieżąca sytuacja międzynarodowa. Relację ze spotkania marszałek umieścił ma Twitterze.

Kuchciński przekonywał m.in., że jest szansa na odbudowę podstaw europejskiej integracji wokół takich zasad, jak wolność narodów, równość państw, jedność kontynentu i pomocniczość.

Marszałek sejmu podkreślił, że „Polska odrzuca wszelkie projekty dzielenia Unii Europejskiej, według różnych prędkości oraz zamknięcie się wspólnoty przed innymi państwami europejskimi”.

Jak ocenił, obserwujemy obecnie „bezradność Unii Europejskiej wobec migracji, przyzwolenie na wypaczanie przepisów traktatów europejskich i nierówność polityczną”.

Przekonywał także, że Grupa Wyszehradzka ma wielką rolę do odegrania w procesie odnowy Unii i wzmocnienia współpracy w jej ramach.

W czwartek w Warszawie spotkają się premierzy państw Grupy Wyszehradzkiej. Spotkanie ma być okazją do przygotowania wstępnego stanowiska państw Grupy na szczyty UE w Brukseli i Rzymie.