W dniach 22-23 lutego br. w 3. Flotylli Okrętów w Gdyni odbył się trening sztabowy pod kryptonimem Luty-17. Celem przeprowadzonego ćwiczenia było zgrywanie osób funkcyjnych, poszczególnych zespołów i sekcji.

Tematem treningu było planowanie wsparcia działań i zabezpieczenia logistycznego sił 3. FOkr., wydzielonych do udziału w operacji obronnej. Scenariusz zakładał powstanie hipotetycznego konfliktu lokalnego pomiędzy dwoma fikcyjnie sąsiadującymi ze sobą blokami państw. Podłożem konfliktu były roszczenia terytorialne między dwoma przeciwstawnymi sojuszami do eksploatacji wykrytych złóż gazu łupkowego i ropy. W czasie treningu ćwiczący dokonali analizy zadania przełożonego i po przeprowadzeniu procesu planowania, uwzględniającego ograniczenia i skalę zagrożeń, zaproponowali dowódcy najkorzystniejszy wariant działania – czytamy na oficjalnym portalu 3. Flotylli Okrętów.

Doświadczenia z treningu sztabowego pozwoliły na sprawdzenie funkcjonowania i dokonanie niezbędnych przedsięwzięć w przyjętych procedurach działania – podaje gdyńska Flotylla.