W dniach od 3 do 27 lutego br. w 7. Batalionie kawalerii powietrznej odbywa się szkolenie żołnierzy Narodowych Sił Rezerwowych. W trakcie ćwiczeń rotacyjnych żołnierze NSR poszerzają swoją wiedzę oraz doskonalą umiejętności w zakresie specyfiki działania wojsk aeromobilnych.

Podczas trwającego ponad trzy tygodnie szkolenia żołnierze NSR doskonalą się indywidualnie i zespołowo oraz przygotowują się do realizacji zadań zgodnie z zajmowaną funkcją i specjalizacją zawodową. W pierwszym dniu ćwiczeń żołnierze przeszli szkolenie teoretyczne, przygotowujące ich do dalszego, praktycznego etapu ćwiczenia. Podczas zajęć teoretycznych żołnierzy NSR zapoznano z aktami prawnymi, związanymi z wykonywaniem obowiązków w ramach NSR, zasadami BHP obowiązującymi podczas ćwiczeń a także z historią i tradycjami 7. Batalionu kawalerii powietrznej w Tomaszowie Mazowieckim. W trakcie kolejnych dni ćwiczeń żołnierze NSR doskonalili swoje umiejętności w trakcie szkolenia ogniowego, zajęć inżynieryjno-saperskich oraz taktyki.

14 lutego br. pluton saperów 7. Batalionu kawalerii powietrznej wraz z żołnierzami NSR realizował zajęcia inżynieryjno-saperskie w ośrodku szkoleniowym Nowy Glinnik. Żołnierze NSR poszerzali swoją wiedzę oraz doskonalili umiejętności w zakresie znajomości stosowanych materiałów wybuchowych, zasad ich stosowania oraz podstawowych technik i narzędzi saperskich, używanych podczas działań saperów.

17 lutego br. żołnierze 7. Batalionu kawalerii powietrznej realizowali szkolenie z procedur desantowania ze statku powietrznego przy współdziałaniu z 7. Dywizjonem lotniczym. Żołnierze szwadronów 7. bkpow wraz z żołnierzami NSR doskonalili zagadnienia współdziałania, procedur wyboru miejsca oraz naprowadzania śmigłowców typu W3-W Sokół, Mi-8/Mi-17, a także załadunek, desantowanie i desantowanie metodą przyziemienia w wybranym terenie różnymi sposobami. Zajęcia przeprowadzono w oparciu o atrapy śmigłowca Mi-8.

Żołnierze Narodowych Sił Rezerwowych 7. Batalionu kawalerii powietrznej zakończą ćwiczenia rotacyjne zdając egzamin, w skład którego wchodzi zaliczenie testów sprawnościowych z wychowania fizycznego oraz podstawowych norm ze strzelania.