Zakończyły się ćwiczenia taktyczno-specjalne pododdziałów radiotechnicznych wrocławskiej 3. Brygady Radiotechnicznej pod kryptonimem Manewr, Radar i Marsz.Celem ćwiczeń było zgrywanie żołnierzy w warunkach zbliżonych do realnego pola walki oraz sprawdzenie zdolności do realizacji zadań, wynikających z ich przeznaczenia – informuje oficjalny portal 3. Brt.

W ćwiczeniach brały udział 140. i 241. kompania radiotechniczna oraz 170. posterunek radiolokacyjny dalekiego zasięgu. Siły i środki kompanii wykonały przemieszczenia na pozycje na lotnisku 32. Bazy Lotnictwa Taktycznego w Łasku i lotnisku polowym Rostki w Ośrodku Szkolenia Poligonowego Wojsk Lądowych w Orzyszu, gdzie prowadzono rozpoznanie radiolokacyjne obiektów powietrznych oraz przekazywano tzw. informację radiolokacyjną do jednostek dowodzenia. Żołnierze kompanii realizowali także przedsięwzięcia zabezpieczenia bojowego i logistycznego, szkoląc się m.in. z zakresu organizowania obozowiska, reagowania na atak dywersantów oraz udzielania pierwszej pomocy medycznej – czytamy na portalu.

Głównymi problemami taktycznymi, realizowanymi w czasie ćwiczeń były planowanie i organizacja marszu wysuniętego posterunku radiolokacyjnego oraz realizacja zabezpieczenia bojowego i logistycznego w warunkach zimowych. W realizacji epizodów taktycznych na potrzeby szkolenia wykonywane były loty Bezzałogowych Statków Powietrznych (BSP). W ramach ćwiczenia 140. kompanii radiotechnicznej szkolili się również żołnierze rezerwy – podaje oficjalny portal wrocławskiej brygady.