Żołnierze kompanii manewrowej XXXV. Zmiany Polskiego Kontyngentu Wojskowego KFOR w Kosowie wraz z plutonem amerykańskim uczestniczyli w szkoleniu kontroli nad tłumem – podaje Dowództwo Operacyjne RSZ.

Podczas zajęć, których kierownikiem był dowódca polskiej kompanii manewrowej kpt. Remigiusz Rodykow żołnierze ćwiczyli różne scenariusze działania na wypadek wystąpienia zamieszek. Głównym celem ćwiczenia było doskonalenie umiejętności radzenia sobie z niezadowolonym tłumem, demonstrującym w pobliżu obiektów, będących pod jurysdykcją sił KFOR – czytamy na portalu.

W pierwszym etapie szkolenia żołnierze amerykańscy przedstawili w praktyce obowiązujące ich procedury, a następnie Polacy zademonstrowali ich sposób działania. Kolejnym punktem było wypracowanie wspólnych metod działania i wspólne ćwiczenie. Scenariusz zajęć zakładał sytuację, w której niezadowolenie społeczne przerodziło się w protesty, które zaczęły przybierać na sile. Zadaniem żołnierzy było opanować agresywny tłum. Podczas zajęć przećwiczono wszystkie procedury CRC - panowania nad tłumem. Dla polskich i amerykańskich żołnierzy szkolenie było również doskonałą okazją do wymiany doświadczeń i wzajemnej obserwacji sposobu realizacji zadań w ramach CRC – informuje oficjalny portal DO RSZ.