Jak wynika z najnowszego sondażu Centrum Badania Opinii Społecznej, prezydent Andrzej Duda jest liderem rankingu zaufania do polityków. Tuż za nim znalazła się premier Beata Szydło. Na ich tle Grzegorz Schetyna i Ryszard Petru wypadają wyjątkowo blado. 

Największym zaufaniem Polaków cieszy się w lutym prezydent Andrzej Duda, któremu ufa aż 60 proc. ankietowanych – (wzrost o 1 pkt proc). Nieufność w stosunku do głowy państwa wyraża zaś nieco ponad jedna czwarta respondentów (28 proc.).

Zaufaniem większości badanych, zalicza się także premier Beata Szydło – ufa jej 52 proc. ankietowanych. Podobnie, jak w stosunku do prezydenta, w notowaniach premier oceny pozytywne wyraźnie przeważają. Nieufność wobec szefowej rządu wyraża co trzeci respondent (33 proc.).

Jak na tym tle wypadają liderzy tzw. totalnej opozycji? Zaufanie do Grzegorza Schetyny wyraża 27 proc. respondentów, ale znacznie więcej osób mu nie ufa (40 proc.). Od stycznia niemal takie same notowania, jak szef PO, ma lider Nowoczesnej Ryszard Petru. Obecnie zaufanie do Petru wyraża nieco ponad jedna czwarta badanych (26 proc.), a prawie dwie piąte (39 proc.) mu nie ufa.


Zaufanie do ministrów rządu premier Szydło i polityków partii rządzącej uwzględnionych w badaniu kształtuje się następująco. Ponad dwie piąte ankietowanych ufa ministrowi sprawiedliwości i prokuratorowi generalnemu Zbigniewowi Ziobrze, który od wielu już miesięcy niezmiennie lokuje się na czwartej pozycji rankingu zaufania (41 proc.). Niewiele mniejszym zaufaniem cieszą się wicepremierzy – szef resortów rozwoju i finansów Mateusz Morawiecki oraz minister nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin (odpowiednio: 38 proc. i 37 proc.).

Z zaufaniem ponad jednej trzeciej ankietowanych spotyka się prezes PiS Jarosław Kaczyński (35 proc.). Co najmniej jedna trzecia badanych ma zaufanie do minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbiety Rafalskiej. Z kolei do szefa MSWiA Mariusza Błaszczaka zaufanie ma 30 proc. Podobnie wypadają oceny minister edukacji Anny Zalewskiej – zaufanie do niej deklaruje 28 proc. ankietowanych. Na podobnym poziomie kształtuje się zaufanie do szefa MON Antoniego Macierewicza (27 proc.). 

Szefowi MSZ Witoldowi Waszczykowskiemu ufa co czwarty respondent (25 proc.). Natomiast marszałkowie sejmu i senatu Marek Kuchciński oraz Stanisław Karczewski cieszą się zaufaniem odpowiednio: 22 proc. i 21 proc.). Z kolei wicepremierowi i ministrowi kultury Piotrowi Glińskiemu ufa 21 proc., a ministrowi zdrowia Konstantemu Radziwiłłowi 20 proc.

Sondaż CBOS został zrealizowany w dniach 2-9 lutego 2017 roku na liczącej 1016 osób reprezentatywnej próbie losowej dorosłych mieszkańców Polski. Badanie przeprowadzono metodą wywiadów bezpośrednich (face-to-face) wspomaganych komputerowo.