Szef Zarządu Inżynierii Wojskowej Inspektoratu Rodzajów Wojsk Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych przeprowadził w dniach 8-10 lutego br. w 15. Mazurskim Batalionie Saperów w Orzyszu odprawę koordynacyjno-zadaniową z kierowniczą kadrą wojsk inżynieryjnych.

Jak podaje oficjalny portal DG RSZ, uczestnikami odprawy byli dowódcy pułków wojsk inżynieryjnych, szefowie wojsk inżynieryjnych ZT, szefowie inżynierii morskiej flotylli oraz dowódcy batalionów wojsk inżynieryjnych.

Podczas odprawy podsumowano m.in. realizację zasadniczych przedsięwzięć w jednostkach Wojsk Inżynieryjnych DG RSZ w 2016 r. Szczególnej ocenie poddano funkcjonowanie podsystemu wsparcia inżynieryjnego oraz proces szkolenia wojsk inżynieryjnych w uwarunkowaniach wdrożonych w 2016 r. dokumentów, regulujących obszar szkolenia w formule połączonych rodzajów sił zbrojnych.

W części praktycznej odprawy, na placach ćwiczeń Ośrodka Szkolenia Poligonowego Wojsk Lądowych w Orzyszu, saperzy 15. batalionu saperów zaprezentowali działanie grupy torującej w czasie prowadzenia działań bojowych. Z kolei Wojskowy Instytut Techniki Inżynieryjnej przedstawił możliwości wykorzystania alternatywnych środków do budowy zapór minowych, w tym system kierowania min przeciwpancernych oraz system sterowanych ładunków wybuchowych nowej generacji „Jarzębina – Inteligentne miny” – podaje Dowództwo Generalne.

Odprawę zakończono wskazaniem priorytetów i głównych kierunków działania Wojsk Inżynieryjnych DG RSZ oraz postawieniem zadań do realizacji w 2017 r.