Minister  infrastruktury i budownictwa Andrzej Adamczyk oraz wiceministrowie Justyna Skrzydło i Jerzy Szmit w dniach 14-15 luty przebywają w Strasburgu. Podczas spotkań z eurodeputowanymi będą rozmawiać o zasadach wykonywania międzynarodowego transportu drogowego i delegowania pracowników.

Podczas spotkania z Klubem Polskim rozmawiano o inicjatywach drogowych niektórych europejskich państw, które mają niekorzystny wpływ na pozycję polskich firm transportowych na rynku unijnym.

Ministrowie przekazali posłom raport sporządzony przez międzynarodowy zespół ekspertów dotyczący wpływu tych regulacji na przedsiębiorczość i rozwój gospodarczy UE.

Dążymy do zapewnienia swobód zagwarantowanych unijnymi traktatami: swobody przepływu osób, towarów i usług. Pracujemy nad tym, żeby wprowadzenie nowych mechanizmów dla transportu drogowego nie doprowadziło do zaburzenia funkcjonowania rynku. Współpracujemy w tej sprawie z państwami o podobnym do naszego stanowisku, ekspertami  oraz ze środowiskiem polskich przewoźników. Zaangażowanie europarlamentarzystów w te działania będzie dla nas dużym wsparciem

– powiedział minister Andrzej Adamczyk.