W ubiegłym roku funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji zlikwidowali rekordową ilość 26 nielegalnych fabryk papierosów i zatrzymali 540 osób – podaje portal policja.pl.

Policjanci CBŚP zlikwidowali również 46 wytwórni krajanki tytoniowej i udaremnili wprowadzenie na rynek prawie 200 mln nielegalnych papierosów lub pochodzących z przemytu, a także zabezpieczyli ponad 300 ton tytoniu.

Dla porównania w 2015 roku zlikwidowano 9 fabryk, 59 wytwórni krajanki, zabezpieczono 186 mln papierosów i ponad 435 ton tytoniu. To rekordowy rok, jeśli chodzi o uderzenie w zorganizowane grupy przestępcze wprowadzające na rynek podrabiane papierosy.

Jedną z bardziej spektakularnych spraw realizowanych przez funkcjonariuszy CBŚP była likwidacja największej fabryki papierosów na Dolnym Śląsku. Policjanci wrocławskiego CBŚP współpracując z funkcjonariuszami Nadodrzańskiego Oddziału SG i celnikami z Wrocławia namierzyli nielegalną produkcję papierosów w halach magazynowych w miejscowości Tarnówek w powiecie polkowickim. Na miejscu zabezpieczyli Ponad 18 milionów papierosów i ponad 25 ton tytoniu i zatrzymali 15 osób, w tym 7 obywateli Ukrainy, trudniących się tym procederem. Straty Skarbu Państwa z tytułu działalności nielegalnej fabryki szacuje się na ponad 16 milionów złotych.

W ubiegłym roku, funkcjonariusze CBŚP zatrzymali 540 osób związanych z podrabianiem, bądź przemytem wyrobów tytoniowych. Zdecydowaną większość stanowią Polacy - 383 osoby.

Znaczną rzeszę stanowili obywatele Ukrainy - 123 zatrzymanych i 34 osoby innych narodowości, głównie obywateli państw bloku wschodniego.