W ostatnim czasie mimo ogromnych nakładów finansowych, dokonano zaledwie jednej identyfikacji genetycznej pomordowanych bohaterów Polski. Bezpośrednią przyczyną złożenia dymisji przez wiceprezesa IPN prof. Krzysztofa Szwagrzyka było blokowanie identyfikacji ofiar totalitaryzmu.

Na biurku prezesa IPN Jarosława Szarka pojawił się wniosek o dymisję podpisany przez prof. Szwagrzyka. Według naszych informacji dymisja nie została jeszcze przyjęta. Jutro w tej sprawie zbiera się kolegium IPN. Członkowie kolegium nie chcą komentować sprawy, aż do jutrzejszego posiedzenia. 

Jak się dowiadujemy bezpośrednią przyczyną złożenia dymisji było odcięcie funduszy niezbędnych na wykonanie znowelizowanej ustawy o IPN czyli do budowy bazy koniecznej do identyfikacji ofiar. Wcześniej robiła to Polska Baza Genetyczna Ofiar Totalitaryzmów. W zeszłym roku instytucja rozpoczęła badania 14 ludzkich szkieletów, które odnaleziono podczas prac ekshumacyjnych w Jaworniku Ruskim k. Przemyśla. To prawdopodobnie ofiary ukraińskich nacjonalistów. 

Polska Baza Genetyczna Ofiar Totalitaryzmów powstała w 2012 r. Jest wspólnym przedsięwzięciem IPN i Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie.  Do tej pory instytucja zidentyfikowała 62 osoby.

Członek kolegium IPN, prof Sławomir Cenckiewicz już wyraził poparcie dla prof. Szwagrzyka.