Metodyka szkolenia artylerzystów

W dniach 7 – 8 lutego br. dowódcy dywizjonów i batalionu 23.

flickr.com
W dniach 7 – 8 lutego br. dowódcy dywizjonów i batalionu 23. Pułku Artylerii doskonalili umiejętności organizacyjno-metodyczne w zakresie przygotowania i przeprowadzenia zajęć taktyczno – specjalnych oraz treningu kierowania ogniem z baterią – podaje oficjalny portal 23. pa.

Celem ćwiczenia, przeprowadzonego na bazie zajęcia taktyczno-specjalnego było zaprezentowanie wzorowego sposobu przygotowania i przeprowadzenia manewrów z wojskami oraz ich ujednolicenie w pododdziałach pułku – czytamy.

Uczestnicy ćwiczenia instruktażowo – metodycznego rozpatrywali problematykę procesu przygotowania zajęcia taktyczno-specjalnego, organizacji i zadań Grupy Rekonesansowo – Przygotowawczej baterii podczas rozpoznawania drogi marszu i rejonu wyjściowego, a także realizacji przedsięwzięć przygotowania strzelania i kierowania ogniem. Omówiono dokumenty normatywne w tym zakresie oraz obowiązujące procedury. Szczególną uwagę poświęcono na sposób organizacji zabezpieczenia bojowego, logistycznego i medycznego w rejonie wyjściowym baterii oraz działaniu funkcyjnych w tym zakresie – informuje 23. Pułk Artylerii.

 

 

Źródło: DG RSZ,23 pa

#zajęcia metodyczne #armia #pułk #przygotowanie

iggys
Wczytuję komentarze...Zobacz więcej
Niezależna TOP 10
Wideo