Żołnierze baterii dowodzenia 14. Dywizjonu Artylerii Przeciwpancernej (14 dappanc) w Suwałkach wzięli udział w szkoleniu z ratownictwa wodnego. Uczyli się m.in. technik wydobywania i ratowania osób, pod którymi załamał się lód.

Jak czytamy na portalu 14 dappanc, mimo silnego mrozu i wietrznej pogody, 8 lutego w miejscowości Błaskowizna nad Jeziorem Hańcza odbyły się praktyczne zajęcia z ratownictwa wodnego – szkolenie lodowe, przeprowadzone przez instruktorów z Suwalskiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego. 

Żołnierze nauczyli się ewakuacji osób, pod którymi załamał się lód i wpadły do lodowatej wody. Przećwiczyli m.in. samoratownictwo, czyli wychodzenie z wody bez niczyjej pomocy po załamaniu lodu. Ważnym aspektem szkolenia było nauczenie się technik wydobywania i ratowania osób przy pomocy sprzętu specjalistycznego, tj. kolców lodowych, koła ratunkowego, rzutek ratunkowych, liny asekuracyjnej, czy sanek lodowych, a także przy użyciu rzeczy podręcznych, tj. broni, szalika, paska od spodni, sanek, czy łopaty – informuje 14. Dywizjon Artylerii Przeciwpancernej. Warto podkreślić, że w przeddzień zajęć praktycznych instruktorzy z Suwalskiego WOPR-u przeprowadzili szkolenie teoretyczne,