Kompania manewrowa XXXV. Zmiany Polskiego Kontyngentu Wojskowego KFOR w Kosowie wzięła udział w treningu Cordon & Search, przeprowadzonym wspólnie z amerykańskimi żołnierzami – informuje Dowództwo Operacyjne RSZ.

W bazie Camp Vrelo żołnierze 2. Plutonu kompanii manewrowej doskonalili procedury Cordon & Serch czyli ochrony, obrony i przeszukiwania obiektów. W oparciu o infrastrukturę i obiekty szkoleniowe bazy żołnierze mogli ćwiczyć w zróżnicowanych warunkach terenowych i atmosferycznych. W ramach praktycznego działania żołnierze plutonu polskiego i amerykańskiego ćwiczyli m.in. przeszukiwanie miasta oraz wejście i przeszukanie pojedynczego budynku – czytamy na portalu DO RSZ.

Scenariusz zajęć zakładał kilka różnych sytuacji do rozwiązania. Żołnierze musieli zabezpieczyć wyznaczony sektor działań w terenie zurbanizowanym, przeszukać budynki, ująć terrorystów, a także opanować wyznaczoną infrastrukturę oraz wykonać procedury uwolnienia przetrzymywanych osób. 

Amerykanie wysoko ocenili wyszkolenie polskich żołnierzy, a także wyrazili zadowolenie z osiągniętych celów szkoleniowych. Uzyskane w toku zajęć doświadczenia oraz wnioski przyczynią się do dalszego doskonalenia umiejętności żołnierzy wchodzących w skład Wielonarodowej Grupy Bojowej Wschód MNBG-E (Multinational Battle Group-East) – podaje Dowództwo Operacyjne RSZ.