Żołnierze 12. Batalionu Dowodzenia Ułanów Podolskich ze Szczecina uczestniczyli wczoraj w marszu kwartalnym, zaplanowanym na trasie z Zalesia do Pasa Ćwiczeń Taktycznych Krzekowo.

W czasie marszu żołnierze batalionu zostali poddani nie tylko sprawdzianowi kondycji fizycznej, ale również nawiązywali łączność na wyznaczonych punktach kontrolnych, co było dodatkowym sprawdzeniem umiejętności poruszania się w terenie, posługiwania się mapą oraz przepisami korespondencji radiowych dla maszerujących żołnierzy – czytamy na oficjalnym portalu 12. Batalionu Dowodzenia.

Najlepiej z 20-kilometrową trasą marszu poradziła sobie kompania ochrony i regulacji ruchu, która ukończyła marsz z czasem 3 godzin i 5 minut – podaje 12. bdow.