W dniach 6-7 lutego br. w Sztabie Generalnym Wojska Polskiego odbyły się polsko-szwedzkie rozmowy sztabowe.

Polskiej delegacji przewodniczył płk Szymon Koziatek, pełniący obowiązki szefa Zarządu Planowania i Programowania Rozwoju Sił Zbrojnych SG WP. Szefem delegacji szwedzkiej był zastępca szefa J5 – gen. bryg. Michael Claesson.

Tematyka rozmów dotyczyła m.in. oceny sytuacji bezpieczeństwa w regionie, w tym aktywności SZ Rosji oraz konfliktu na Ukrainie, zaangażowania sił zbrojnych Polski i Szwecji w operacjach poza granicami kraju oraz ewentualnej współpracy w tym zakresie w przyszłości, możliwości wspólnego udziału w ćwiczeniach w regionie w perspektywie do 2019 r., współpracy w dziedzinie zwiększenia świadomości sytuacyjnej w regionie Morza Bałtyckiego oraz możliwości zaangażowania SZ Szwecji w obsadę międzynarodowych struktur wojskowych na terytorium RP.

Podczas rozmów podkreślono dobrą współpracę pomiędzy siłami zbrojnym naszych państw, realizowaną na poziomie strategicznym, operacyjnym i taktycznym. Ustalono m.in. potrzebę organizacji corocznych rozmów sztabowych, w tym również pomiędzy rodzajami sił zbrojnych. Podkreślono również wagę wzajemnej wymiany informacji o sytuacji w regionie oraz konieczność podpisania porozumienia o wymianie informacji niejawnych – podaje Sztab Generalny WP.