W poniedziałek 6 lutego na pokładzie okrętu hydrograficznego ORP Arctowski rozpoczęła się morska praktyka 25 studentów piątego roku Wydziału Nawigacji i Uzbrojenia Okrętowego oraz Wydziału Mechaniczno-Elektrycznego Akademii Marynarki Wojennej – informuje 3. Flotylla Okrętów.

W czasie rejsu podchorążowie doskonalić będą umiejętności nabyte w trakcie dotychczasowej nauki. Studenci zapoznają się z warunkami nawigacyjno-hydrograficznymi i hydrologiczno-meterologicznymi, panującymi zimą na Bałtyku. Będą mogli sprawdzić się w trudnych, zimowych warunkach, co procentować będzie w przyszłości, kiedy obejmą stanowiska służbowe na okrętach Marynarki Wojennej – czytamy na portalu. 

Morska praktyka studentów potrwa do środy, 15 lutego.