Głosowanie Rady Miejskiej w Radomiu ws. wniosku CBA o wygaszenie mandatu prezydenta tego miasta Radosława Witkowskiego z Platformy Obywatelskiej odbędzie się w piątek. Według CBA prezydent Radomia nie przestrzegał przepisów ustawy antykorupcyjnej. Witkowski uważa, że nie złamał prawa. To już kolejny przypadek w tym tygodniu. Wczoraj wojewoda lubelski Przemysław Czarnek wydał zarządzenie zastępcze o wygaśnięciu mandatu prezydenta Lublina Krzysztofa Żuka – również z PO.

Według ustaleń CBA prezydent Lublina wbrew zakazowi był członkiem rady nadzorczej spółki PZU Życie od 1 stycznia 2014 r. do 21 stycznia 2016 r. i osiągał z tego źródła dochody ponad 260 tys. zł – informowaliśmy wczoraj.
 
W ocenie funkcjonariuszy Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Witkowski postępował w podobny sposób. Wbrew zakazowi wynikającemu z przepisów ustawy antykorupcyjnej - przez cztery miesiące 2015 r. zasiadał w radzie nadzorczej spółki Świętokrzyski Rynek Hurtowy, w której udział Skarbu Państwa nie przekraczał 50 proc. liczby akcji.
 
W ocenie prezydenta Radomia większościowym udziałowcem spółki, która go powołała do rady nadzorczej, był Skarb Państwa. Dlatego też - jego zdaniem - mógł on jako prezydent miasta jednocześnie pełnić tę funkcję i zasiadać w radzie nadzorczej świętokrzyskiej spółki.
 
Witkowski mówił wcześniej dziennikarzom, że gdy sprawa jego zasiadania wzbudziła kontrowersje, zakończył swoją działalność w radzie nadzorczej i zwrócił blisko 12 tys. zł, które zarobił tam przez cztery miesiące i odnotował ten fakt w oświadczeniu majątkowym.
 
Według CBA, zgodnie z zapisami ustawy antykorupcyjnej oraz Kodeksu wyborczego, naruszenie zakazów antykorupcyjnych przez prezydenta miasta powoduje wygaśnięcie jego mandatu.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Radomiu Dariusz Wójcik (PiS), do którego w tej sprawie trafił wniosek CBA, wyznaczył na piątek termin sesji, na którym ma być on rozpatrywany. Będzie to zwyczajne posiedzenie rady, na którym mają być także podejmowane inne uchwały.
 
Jeśli radni zagłosują w piątek za wygaszeniem mandatu prezydenta Radomia, będzie on miał siedem dni na odwołanie się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, a sąd powinien w ciągu dwóch tygodni wydać orzeczenie. Stronie niezadowolonej z orzeczenia będzie przysługiwało prawo odwołania do Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Natomiast, jeśli wniosek o wygaszenie mandatu prezydenta nie uzyska większości, to uchwała nie zostanie podjęta i wówczas może wkroczyć wojewoda. Wyznacza on 30-dniowy termin na podjęcie odpowiedniej uchwały, a jeśli do tego nie dojdzie, wydaje zarządzenie zastępcze o wygaszeniu mandatu prezydenta. Od tego zarządzenia także przysługuje prezydentowi skarga do sądu administracyjnego.

Radosław Witkowski jest prezydentem Radomia od grudnia 2014 r. Wybory wygrał jako kandydat Platformy Obywatelskiej. Pokonał urzędującego dwie kadencje Andrzeja Kosztowniaka, obecnie posła PiS. W ocenie Witkowskiego wyniki prowadzonej przez kilka ostatnich miesięcy kontroli CBA to "kolejny, po Lublinie i Łodzi, atak na samorząd z użyciem służb specjalnych".