Żołnierze Narodowego Elementu Wsparcia Logistycznego XXXVI. Zmiany Polskiego Kontyngentu Wojskowego KFOR w Kosowie przechodzą kolejne szkolenia przed wylotem na bałkańską misję – podaje 1. Pomorska Brygada Logistyczna.

Kilkumiesięczne szkolenie ma na celu osiągnięcie przez dowództwo, sekcje i grupę magazynową Narodowego Elementu Wsparcia Logistycznego (NSE) gotowości do zabezpieczenia logistycznego elementów Polskiego Kontyngentu Wojskowego podczas prowadzenia działań w rejonie misji na Bałkanach – czytamy.

Podczas intensywnego szkolenia logistycy będą doskonalili m.in.: umiejętności strzeleckie; znajomość SERE, czyli zasad odzyskiwania izolowanego personelu; Międzynarodowego Prawa Humanitarnego Konfliktów Zbrojnych; zasad i procedur użycia siły (ROE); prawa i obyczajów ludności zamieszkującej rejon misji; zagadnień związanych z obroną przed bronią masowego rażenia, zasad bojowego zachowania się w różnych sytuacjach, a także przepisów o  ochronie informacji niejawnych – podaje 1. Pomorska Brygada Logistyczna.